24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Województwo łódzkie jest narażone na problem suszy, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Rawy Mazowieckiej o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Informacja eFaktura

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują o wprowadzeniu możliwości otrzymywania faktury za nasze usługi (np. za wodę, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, usługi asenizacyjne) w formie elektronicznej.
Podstawowym warunkiem otrzymywania faktury w formie elektronicznej jest złożenie oświadczenia akceptującego w siedzibie Rawskich Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. znajdującej się przy ul. J. Słowackiego 70 w Rawie Mazowieckiej. Formularz, który przesyłamy w załączeniu informacji, można również pobrać na naszej stronie http://www.rawik.pl/. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną wypełnione oświadczenie należy dostarczyć osobiście do Spółki lub nadesłać pocztą.
Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (46)814-21-76 w. 16.
Zachęcamy do skorzystania z tej formy otrzymywania faktur co w znacznym stopniu przyczyni się do ochrony środowiska naturalnego.

OSWIADCZENIE

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl