24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Fontanny, zdroje uliczne i kurtyny wodne wyłączone z użytku publicznego

W związku z pandemią koronawirusa i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz rekomendacjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, publiczny dostęp do instalacji wodnych (takich jak fontanny i zdroje uliczne oraz kurtyny wodne), stanowi realne zagrożenie epidemiologiczne ze względu na unoszący się w przestrzeni aerozol wodny, który jest dodatkowym nośnikiem wirusa. Dlatego tego typu źródła zamknięte obiegu wody zostały wyłączone z użytku w przestrzeni publicznej co znacznie zmniejszy ryzyko szerzenia się wśród mieszkańców Rawy Mazowieckiej zakażeń koronawirusem SARS Cov-2.

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl