24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Budowa sieci wodociągowej w ul. Polnej rozpoczęta

Informujemy, iż  w  dniu 21  sierpnia 2020r podpisano z firmą Zakład Usług Wodno – Kanalizacyjnych Krzysztof Machnicki z siedzibą w Skierniewicach, umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Polnej od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja  wraz z robotami drogowymi dotyczącymi odtworzenia nawierzchni. Wartość kontraktu wynosi 560 000,00 zł netto/ 688 800,00 zł brutto

Prace budowlane potrwają od września do grudnia tego roku. Wszystkich mieszkańców, w szczególności ul. Polnej, prosimy o wyrozumiałość w związku z  możliwymi utrudnieniami w ruchu na ul. Polnej na odcinku od ul. Niepodległości do ul. Konstytucji 3 Maja.

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl