24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Województwo łódzkie jest narażone na problem suszy, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Rawy Mazowieckiej o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Budowa sieci wodociągowej w ul. Willowej w Rawie Mazowieckiej została zakończona

W październiku 2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak
z siedzibą w Kosowie w Gminie Moszczenica na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic nieruchomości w ul. Willowej w Rawie Mazowieckiej.

Długość całego wodociągu to około 215 mb. Inwestycja o wartości ponad 120 tys. zł została zakończona zgodnie z planem tj. w grudniu 2019 r. W styczniu 2020 r. sieć została oddana do eksploatacji. Możliwość podłączenia do nowego wodociągu uzyskało 20 gospodarstw domowych, które Spółka „RAWiK” zachęcamy do podłączenia.

 

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl