24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Województwo łódzkie jest narażone na problem suszy, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Rawy Mazowieckiej o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja „RAWiK” przypomina mieszkańcom, że realizuje Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja „RAWiK”
przypomina mieszka
ńcom, że realizuje
Projekt pn. „Uporz
ądkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 W ramach Projektu została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka, Zapolskiej, Opoczyńskiej, Paska, Reymonta, Jeziorańskiego, Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej i Fredry i sieć wodociągowa w rejonie ulic: Dola, Asnyka i Zapolskiej.  W związku
z powyższym zachęcamy mieszkańców Rawy Mazowieckiej, aby się przyłączali do nowo wybudowanej infrastruktury.

Spółka w trosce o ochronę środowiska, dąży do osiągnięcie efektu ekologicznego na jak najwyższym poziomie dlatego wnioskodawcy, którzy ubiegają się o podłączenie swoich posesji do urządzeń wybudowanych w ramach Projektu jw. są zwolnieni  z opłat cennikowych (podłączeniowych) tj. z opłaty za wydanie warunków technicznych, opłaty za uzgodnienie planu sytuacyjnego (projektu technicznego), opłaty za odbiór przyłącza po wybudowaniu.

Spółka „RAWiK” wspiera mieszkańców Rawy Mazowieckiej, którym nie jest obojętna dbałość o ochronę środowiska naturalnego, w zakresie szybkiego i sprawnego ustalenia jak najkorzystniejszych warunków przyłączenia swoich posesji do infrastruktury wybudowanej w ramach Projektu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do naszej siedziby przy
ul. J. Słowackiego 70.

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl