24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Województwo łódzkie jest narażone na problem suszy, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Rawy Mazowieckiej o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019

Przedstawiciele Spółki „RAWiK” wzięli udział
w Mi
ędzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019 które odbyły się 9 października br.
w ramach EkoSfery na terenie Mi
ędzynarodowych Targów Poznańskich.

 

 

 

W tym największym w Polsce, dorocznym wydarzeniu konferencyjno-wystawienniczym w branży ekologicznej aktywnie uczestniczył Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

W przeddzień targów, 8 października (wtorek) oddelegowani przedstawiciele Spółki „RAWiK” na terenie poznańskich targów wzięli udział w cyklu szkoleń, zorganizowanych przez NFOŚiGW.
Dla przypomnienia Spółka „RAWiK” realizuje Projekt przy dofinansowaniu NFOŚiGW w Warszawie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”. Zakończenie realizacji Projektu jest zaplanowane na koniec 2020 r. Z tego też względu nasi delegaci wzięli udział
w prelekcji dot. rozliczania dofinansowania z obszarów gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach, Nowością był Dzień Pozytywnej Energii, czyli konferencja szkoleniowa o funduszach norweskich (perspektywa 2014-2021) i programach NFOŚiGW z zakresu energii odnawialnej oraz efektywności energetycznej.

Tegoroczne targi POL-ECO SYSTEM odbywały się pod hasłem „Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska. Patronat honorowy nad EkoSferą, czyli wspólną przestrzenią prezentacyjną Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

W ceremonii otwarcia targów POL-ECO SYSTEM 2019 brali udział m.in. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, Sekretarz Stanu w MŚ Małgorzata Golińska, Podsekretarz Stanu w MŚ Sławomir Mazurek, Generalny Dyrektor Lasów Państwowych Andrzej Konieczny, Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Andrzej Szweda-Lewandowski. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowali: Prezes Zarządu Piotr Woźny oraz Zastępcy Prezesa Zarządu: Anna Mańk, Dominik Bąk, Artur Michalski, Marek Ryszka.

Podczas powitania Minister Środowiska Henryk Kowalczyk przypomniał, że obecny rok jest czasem podsumowań dorobku 30-lecia działalności NFOŚiGW. Podkreślił jednocześnie, że wysiłki w dziedzinie ochrony środowiska muszą zmierzać do tego, aby w znaczy sposób minimalizować wpływ człowieka na ekosystem. Szef resortu dodał, iż obecnie priorytetami dla Ministerstwa Środowiska jest ochrona powietrza oraz uporządkowanie gospodarki odpadowej.

Prezes Zarządu NFOŚiGW Piotr Woźny także zaznaczył, że poprawa jakości powietrza w Polsce stanowi jedno z głównych wyzwań w dziedzinie ochrony środowiska. W tym kontekście zwrócił uwagę na szczególne znaczenie wdrażanego od września 2018 r. programu „Czyste Powietrze” oraz rolę innych projektów proekologicznych realizowanych przez NFOŚiGW, które w realny sposób przyczyniają się do poprawy stanu środowiska w Polsce.

 

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl