24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o


Od 2008 roku nieprzerwanie dostarczamy

mieszkańcom Rawy Mazowieckiej usługi

z zakresu dostarczania czystej wody

odprowadzania i oczyszczania ścieków

Aktualności
Budowa sieci wodociągowej w ul. Willowej w Rawie Maz...

W październiku 2019 r. została zawarta umowa z Wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych Zbigniew Kaźmierczak z siedzibą w Kosowie w Gminie Moszczenica na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy sie...

11:18 2020-01-31
Informacja eFaktura

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informują o wprowadzeniu możliwości otrzymywania faktury za nasze usługi (np. za wodę, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, usługi asenizacyjne) w formie elektronicznej. Podstawowym warunkiem ot...

17:56 2020-01-23
Cennik za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ...

Cennik za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urzadzeń kanalizcji deszczowej eksploatowanej przez  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej obowiazujący od 18.10.2019 r. W cenniku przyjęto do rozliczeń za ...

14:56 2019-10-25
Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja „RAWiK” przyp...

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja „RAWiK” przypomina mieszkańcom, że realizuje Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójno...

12:52 2019-10-22
Więcej
Oferta

Projekt i wykonanie interaktywa.pl