24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Województwo łódzkie jest narażone na problem suszy, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Rawy Mazowieckiej o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o


Od 2008 roku nieprzerwanie dostarczamy

mieszkańcom Rawy Mazowieckiej usługi

z zakresu dostarczania czystej wody

odprowadzania i oczyszczania ścieków

Aktualności
Ruszyły prace projektowe dot. Stacji Uzdatniania Wod...

W dniu 20 maja 2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Jerzym Kujawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą – Pracownia Inwestycyjno-Projektowa Jerzy Kujawski z siedzibą w Iławie. W ramach zamówienia o wartości 53 500,0...

16:18 2020-05-20
Rozpoczyna się modernizacja oczyszczalni ścieków

W dniu 19 maja 2020 r. przy udziale Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka – Pana Piotra Irli, została zawarta umowa z Wykonawcą (wyłonionym w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego ) firmą EKO-MTK Sp. z o.o. z siedzibą w Nad...

15:10 2020-05-20
Od czerwca br. rusza budowa urządzeń podczyszczający...

W dniu 13 maja 2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą  (wyłonionym w wyniku przeprowadzenia przetargu nieograniczonego) tj. Przedsiębiorstwem Instalacyjno Budowlanym JARTEX A. Stefanowski, J. Stefanowski Sp. jawna z siedzibą w Skierni...

13:48 2020-05-20
Komunikat w sprawie jakości wody w związku z COVID &...

Jak wynika z najnowszej publikacji Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 2.03.2020r. (Water, sanitation, hygiene and waste management for the COVID-19 virus. Technical brief. WHO 3 March 2020) wcześniej obowiązujące wytyczne WHO dotyczące...

13:00 2020-05-11
Komunikat
Więcej
Oferta

Projekt i wykonanie interaktywa.pl