24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy odbiorcy jest usługą odpłatną. Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed zamarznięciem. Właściwe zabezpieczenie wodomierza zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii. Jeżeli dojdzie do zamarznięcia wodomierza należy zamknąć dopływ wody i zgłosić awarię pod nr tel. 601 395 677
Strefa Klienta

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o


Od 2008 roku nieprzerwanie dostarczamy

mieszkańcom Rawy Mazowieckiej usługi

z zakresu dostarczania czystej wody

odprowadzania i oczyszczania ścieków

Aktualności
Cennik za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ...

Cennik za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urzadzeń kanalizcji deszczowej eksploatowanej przez  Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej obowiazujący od 18.10.2019 r. W cenniku przyjęto do rozliczeń za ...

14:56 2019-10-25
Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja „RAWiK” przyp...

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja „RAWiK” przypomina mieszkańcom, że realizuje Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II” Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójno...

12:52 2019-10-22
Ogłoszenie o pracę

12:36 2019-10-16
Międzynarodowe Targi Ochrony Środowiska POL-ECO SYST...

Przedstawiciele Spółki „RAWiK” wzięli udział w Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO SYSTEM 2019 które odbyły się 9 października br. w ramach EkoSfery na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.       W tym najwięks...

09:41 2019-10-11
Więcej
Oferta

Projekt i wykonanie interaktywa.pl