24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. uprzejmie przypominają, że z uwagi na zbliżający się okres zimowy właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu zobowiązane są do zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w należytym stanie technicznym, a w szczególności: -zabezpieczenia wodomierza i miejsca jego zainstalowania przed skutkami niskich temperatur w sposób zapewniający możliwość odczytu wskazań wodomierza; -zabezpieczenia termicznego instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach narażonych na możliwość obniżenia temperatury poniżej O°C; -zabezpieczenia elementów instalacji wodociągowej wykorzystywanych tylko latem poprzez odwodnienie i zamknięcie zaworów. Nieprzestrzeganie ww. obowiązków może doprowadzić do uszkodzenia przez mróz urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i spowodować poważne straty materialne. Koszt usunięcia uszkodzeń oraz szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu!
Strefa Klienta
Umowa podpisana

W poniedziałek 21 lutego w siedzibie firmy na ulicy Słowackiego 70 została podpisana umowa kompleksowa na realizację inwestycji pod nazwą „Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej”. Kompleksowa, ponieważ wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma zobowiązała się do wykonania dokumentacji projektowej i na jej podstawie przeprowadzenie renowacji kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego w Rawie Mazowieckiej. Również wszelkie uzgodnienia oraz prace dodatkowe, jak odtworzenie nawierzchni czy zabezpieczenie terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, leżą po stronie firmy wykonawczej.

W postępowaniu przetargowym wzięło udział pięć firm a najlepszą ofertę przedstawiła UNIMARK Sp.  z o.o.
z siedzibą w Wadowicach. Umowę podpisał prezes zarządu firmy wykonawczej, Marek Hydzik a ze strony RAWiK-u prezes Sebastian Gromek.

Wartość inwestycji to 324.760,00 zł netto z tej kwoty 261.220,92 zł stanowi dofinansowanie w ramach Projektu pn. “Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka Faza – II” z Funduszu Spójności w kwocie. Spółka RAWiK dokłada do zaplanowanego działania 63 539,08 ze środków własnych.

 

 

 

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content