24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Doceń deszczówkę – apel w sprawie oszczędzania wody z sieci wodociągowej. W celu ograniczenia zużycia wody uzdatnionej z wodociągu, zwracamy się z prośbą o stosowanie do nawadniania trawników i ogrodów warzywnych retencjonowanej wody opadowej.
Strefa Klienta
Sieć Wodociągowa dla Rawy Mazowieckiej

Sieć wodociągowa dla Rawy Mazowieckiej 

Obecnie sieć wodociągowa (ok. 53 km) obejmuje swoim zasięgiem praktycznie całe miasto, ale największa jej koncentracja występuje w centrum Rawy Mazowieckiej. Powiązanie sieci wodociągowej Miasta Rawa Mazowiecka  z siecią wodociągową gmin ościennych pozwala na sprzedaż wody pitnej do gminy Rawa Mazowiecka. Wodociąg miejski działający w układzie pierścieniowym, zasilany z dwóch ujęć podziemnych, posiada w zakresie wydobycia
i uzdatniania wody pitnej wydajność ok. 9000 m3 na dobę. Przy obecnym zużyciu na poziomie ok. 2 500 m3/dobę istnieje znacząca rezerwa na rozwój. Przekroje sieci wodociągowej zawierają się w przedziale od 80 mm do 400 mm.

Ujęcie Boguszyce

Pierwsze ujęcie Boguszyce zlokalizowane jest po lewej stronie rzeki Rawki i obejmuje trzy studnie głębinowe, z których obecnie eksploatowane są dwie o głębokości 120 i 121 m. Ujęcie to pobiera wodę z otworów górno jurajskich. Obecnie może być eksploatowane
z następującymi parametrami:

Qmax.d.= 5 332 m3/d

Q śr d.= 4 022 m3/d

Qmax.h.= 350 m3/h

Dodatkowo do stacji uzdatniania wody przy ul. Kolejowej może zostać przyłączony otwór odwiercony na gruntach miejskich przy ul. Jeżowskiej, którego zasoby eksploatacyjne wynoszą 50 m3/h.

Galeria zdjęć z ujęcia Boguszyce

Ujęcie Tatar

Ujęcie Tatar zlokalizowane jest na prawym brzegu rzeki Rawki i obejmuje jedną studnię głębinową o głębokości 52 m, z której możliwy jest pobór wody o następujących ilościach:

Qmax. d.= 2 040 m3/d

Q śr d.= 1 700 m3/d

Qmax. h.= 102 m3/h

Przy ujęciu Tatar zlokalizowana jest druga stacja uzdatniania wody o wydajności maksymalnej 102 m3/h i wydajności eksploatacyjnej 50 m3/h. Spowodowane jest to zbyt małą (DN 150) średnicą magistrali przesyłowej.

Galeria zdjęć z ujęcia Tatar

Zrealizowano I etap rozbudowy i modernizacji systemu wodociągowego, obejmujący modernizację stacji wodociągowej Kolejowa, modernizację magistrali wodociągowej DN 400 oraz modernizację rurociągu wody surowej DN 300 z ujęcia Boguszyce do SUW Kolejowa. Dzięki temu poprawie uległa jakość produkowanej wody, zwiększenie pewności jej dostawy oraz zapewnienie wymaganego i bardziej wyrównanego ciśnienia w całej sieci wodociągowej.

Galeria zdjęć ze stacji uzdatniania wody Kolejowa

Uwzględniając strukturę materiałową wodociągów rawskich, to większość stanowią rurociągi z tworzyw sztucznych (ok. 86%) w pozostałej części rurociągi azbestowe (ok.10%) i żeliwne (ok. 4%). Przewaga rur wykonanych z tworzyw sztucznych nad rurami z innych materiałów jest wynikiem przeprowadzonych przez RAWiK wymiany sieci. Działania remontowe
i modernizacyjne na sieci wodociągowej obniżyło zdecydowanie ilość występujących awarii na terenie Miasta Rawa Mazowiecka.

W odniesieniu do ilości kupowanej wody wielkość strat na obszarze działalności
RAWiK Sp. z o.o., kształtuje się obecnie na poziomie ok. 14% co plasuje nasz system zaopatrzenia w wodę na poziomie wysokich standardów.

 

Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content