24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
RAWiK informuje
  • Ze względu na sytuację epidemiczną, w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników spółki RAWiK, w ostatnich miesiącach nie dokonywaliśmy spisywania stanu wodomierzy. Faktury były wystawiane na podstawie średniego zużycia wody w poprzednich miesiącach. Od połowy grudnia nasi pracownicy znów pojawiają się w domach i na posesjach mieszkańców Rawy Mazowieckiej, aby dokonać odczytu stanu wodomierzy i urealnić dotychczasowe rachunki. Dlatego uprzedzamy mieszkańców, że kwota, którą zobaczycie Państwo na swoich najbliższych fakturach będzie rozliczeniem rzeczywistego zużycia wody w ostatnich miesiącach. Od stycznia 2021 r. będziemy wystawiać faktury w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków przyjmując dwumiesięczny okres rozliczeniowy.
  • Zachęcamy naszych klientów do składania w naszej spółce oświadczeń dotyczących otrzymywania e-faktur. Dzięki temu będą Państwo mogli otrzymywać faktury za nasze usługi (np. za wodę, odprowadzanie ścieków, wody opadowe, usługi asenizacyjne) w formie elektronicznej. E-faktury gwarantują pewność i szybkość doręczania, eliminują zagubienie oraz w znacznym stopniu przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego.
  • Przypominamy mieszkańcom  o zabezpieczeniu wodomierzy przed mrozami w okresie zimowym. Dotyczy to zwłaszcza tych urządzeń, które znajdują się na zewnątrz, lub w nieogrzewanych budynkach. dzięki odpowiednim zabezpieczeniom uchronimy je przed uszkodzeniem.
Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl