24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Przebudowa głównego kolektora tłocznego zakończona !

W maju 2021 r.  została zakończona przebudowa kolektora tłocznego doprowadzającego ścieki z Przepompowni Głównej (PSI)  zlokalizowanej przy ul. Jerozolimskiej do Oczyszczalni Ścieków Żydomice. Prace trwały od października 2020 r. Stan istniejącego kolektora tłocznego objętego przebudową  był zły i wymagał natychmiastowej interwencji. Zadanie o wartości 755 tys. netto zostało dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II.  Inwestycja była realizowana metodą bezwykopową, w formule „zaprojektuj i wybuduj” przez konsorcjum firm  – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK – Łukasz Sowik występujący jako Lider Konsorcjum i  Instalatorstwo Sanitarne i C.O Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik występujący jako Partner Konsorcjum. Zakres zadania oprócz wykonania ponad 430 mb odcinka sieci dn 400 PEHD wraz z montażem zasuw i włączeniem do instalacji w budynku przepompowni głównej (PSI) obejmował ponadto renowację  4 studni na kanale grawitacyjnym i dostawę nowej pompy. Przeprowadzona inwestycja ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska, przede wszystkim poprzez ograniczenie ryzyka wprowadzania w sposób niekontrolowany, zanieczyszczeń do gleby, wód podziemnych i powierzchniowych. Realizacja przyczyni się do poprawy warunków życia, zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz wpłynie na zachowanie równowagi ekologicznej Ziemi Rawskiej (w tym w szczególności Rezerwatu rzeki Rawki).

 

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl