24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed mrozem. W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, przypominamy o odpowiednim zabezpieczeniu wodomierzy przed zamarznięciem. Obowiązek ten leży po stronie właściciela lub zarządcy nieruchomości.
Strefa Klienta
Jeszcze lepsza woda

Nasza firma przygotowuje się do pełnego wdrożenia najnowszej unijnej dyrektywy w sprawie wody pitnej. Jej celem jest skłonienie wszystkich państw członkowskich do szerokich działań na rzecz podnoszenia jakości wody pitnej dostarczanej do gospodarstw domowych. RAWiK już od dawna dba o jakość dostarczanej wody. Rawska „kranówka” pobierana jest z ujęć głębinowych, uzdatniana w nowoczesny sposób i regularnie badana. Można ją bezpiecznie pić prosto z kranu, nie wydając pieniędzy na wody butelkowane. I taki jest właśnie cel najnowszej unijnej dyrektywy, która powinna by implementowana do porządku prawnego każdego kraju członkowskie do 13 stycznia 2023 roku.

Woda będzie wówczas jeszcze rygorystyczniej badana. Dyrektywa zakłada również monitorowanie sposobu przesyłu wody od ujęcia do kranu. W celu wdrożenia dyrektywy będziemy unowocześniać nasze laboratorium, zintensyfikujemy nadzór nad siecią przesyłową a także przeprowadzimy szeroko zakrojone akcje marketingowe, zachęcające do ograniczenia spożywania wody butelkowanej. O konkretnych działaniach inwestycyjnych i promocyjnych będziemy informować na bieżąco. Póki co przypominamy, że odbiorcy naszej wody mogą być pewni, że jej jakość jest bardzo dobra a będzie coraz lepsza.

Powrót
Projektowanie stron Piotrków: AdrianGrzybek.pl
Skip to content