Dostawa, montaż i uruchomienie kraty hakowej dla potrzeb oczyszczalni ścieków Żydomice.

Postępowanie nr ZPS-09/2022. Termin składania ofert do dnia 26.09.2022 do godz. 10.00. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.09.2022r do godz. 10:00. Otwarcie ofert w dniu 30.09.2022r o godz. 11:00.