24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Stacja uzdatniania wody: 693 722 774
Pogotowie energetyczne: 601 353 240

Przypominamy odbiorcom naszych usług o konieczności zabezpieczenia wodomierzy przed działaniem niskich temperatur. Koszt usunięcia szkód powstałych z tego tytułu ponoszą właściciele nieruchomości lub osoby działające w ich imieniu. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Aktualne opłaty i taryfy

Obowiązująca taryfa – na podstawie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zatwierdzającej taryfę zbiorowego zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka – WA.RZT.070.1.399.16.2019 z dn. 11.09.2019 r.

RZT.070.1.399.16.2019 z dn. 11.09.2019 r. (1)

******************************************************************************

 

Wysokość cen i stawek dopłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględniająca dopłatę z Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 18.10.2021r do 17.10.2022r

Wysokość cen i stawek dopłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględniająca dopłatę z Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 18.10.2020r do 17.10.2021r

Wysokość cen i stawek dopłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków uwzględniająca dopłatę z Budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w okresie od 18.10.2019r do 17.10.2020r

Projekt i wykonanie interaktywa.pl
Projekt i wykonanie AdrianGrzybek.pl
Skip to content