16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Oferty pracy

Informacja o wyborze oferty

Zarząd Spółki informuje iż w dniu 26 października 2017 r. w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie ,Rada Nadzorcza wybrała firmę Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo 05-800 Pruszków, ul. Dobra 20 lok 12,

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o ofertach na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.

Rada Nadzorcza Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Juliusza Słowackiego 70 zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017r.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2017 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o ofertach na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

Rada Nadzorcza Rawskich Wodociągów i Kanalizacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rawie Mazowieckiej, ul. Juliusza Słowackiego 70 zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016r.

  1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie
i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Czytaj więcej...

Informacja o wyborze oferty

Zarząd Spółki informuje iż w dniu 28 października 2016 r. w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 06 września 2016 r. w prasie Dziennik Łódzki i na stronie internetowej Spółki, Rada Nadzorcza wybrała firmę Agnieszka Skrzyczyńska Audyt i Doradztwo 05-800 Pruszków, ul. Dobra 20 lok 12, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3557 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Unia Europejska, Rawik