23 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2011

 

Ogłoszenie Termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Remont budynku stacji transformatorowej nr 2-A-014 w Oczyszczalni Ścieków Żydomice
Nr postępowania RAWiK/07/2011

Ogloszenie_o_zamowieniu_31082011r.pdf

Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia.pdf

Zalacznik_nr_1_do_SIWZ_Wzor_Formularz_oferty.pdf

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_Wzor_Wykaz_osob.pdf

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_Wzor_umowy.pdf


Pliki pomocnicze w wersji edytowalnej - obowiązujacą wersją są pliki w formacie pdf:


Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

Zalacznik_nr_2_osw_wyk_o_ spel_warunkow.doc

Zalacznik_nr_3_osw_wyk_o_braku_podst_do_wykl.doc

Zalacznik_nr_3_osw_wyk_o_braku_podst_do_wykl_os_f.doc

Zalacznik_nr_4_wykaz_osob.doc

 

Zawiadomienia o unieważnieniu postępowania:

 

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

14.09.2011 godz. 10:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach
Nr postępowania RAWiK/06/2011

Ogloszenie_o_zamowieniu_0702011.pdf

Czesc_1_SIWZ.pdf

Czesc_2_WzorUmowy.pdf

 

Sprawozdanie_z_badan_Zalacznik5.pdf


Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_26072011r.pdf


Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_08082011r.pdf

 

15.07.2011r do godz. 10:00
Zamówienie z wolnej ręki:

Odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - kod odpadu 190805


Nr postępowania RAWiK/05/2011

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowieniu.pdf

Nie dotyczy
Zamówienie z wolnej ręki:

Odwodnienie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych (kod odpadu 190805)


Nr postępowania RAWiK/04/2011

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

Nie dotyczy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Kompleksowa ochrona obiektów RAWiK wraz z okresową konserwacją urządzeń systemu ochrony
Nr postępowania RAWiK/03/2011

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ.pdf

Zalacznik_nr_1_do SIWZ_formularz_ofertowy.pdf

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_wykaz_wykonanych_uslug.pdf

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_wykaz_osob.pdf

Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie.pdf

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_oswiadzcenie_wykonawcy_o_spelnianiu.pdf

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_wzor_umowy.pdf


Pliki pomocnicze w wersji edytowalnej - obowiązujacą wersją są pliki w formacie pdf:

Zalacznik_nr_1_do SIWZ_formularz_ofertowy.doc

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_wykaz_wykonanych_uslug.doc

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_wykaz_osob.doc

Zalacznik_nr_4_do_SIWZ_oswiadczenie.doc

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_oswiadzcenie_wykonawcy_o_spelnianiu.doc

Zalacznik_nr_6_do_SIWZ_wzor_umowy.doc

 

 

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf


Zawiadomienia o o udzieleniu zamówienia


Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

20.06.2011 do godz. 10.00
Zamówienie z wolnej ręki:

Załadunek, wywóz i składowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych - kod odpadu 190805 w terminie do dnia 31.05.2011r.

Nr postępowania RAWiK/02/2011

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_24052011r.pdf


Nie dotyczy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Udzielenie kredytu w rachunku bieżącym z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, w tym finansowanie zobowiązań z tytułu podatku VAT

Nr postępowania RAWiK/01/2011

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

SIWZ.pdf

Zalacznik_a_Umowa_o_dofinansowanie_z_zalacznikami.zip70MB

Zalacznik_b_Aktualny_wypis_z_KRS.pdf

Zalacznik_c_Sprawozdanie_finansowe_za_2010r.zip

Zalacznik_d_Numer_identyfikacji_podatkowej.zip

Zalacznik_e_Zaswiadczenie_o_numerze_identyfikacyjnym_REGON.pdf

Zalacznik_f_Zaswiadczenie_o_niezaleganiu_w_podatkach.pdf

Zalacznik_g_Zaswiadczenie_ZUS.pdf

Zalacznik_h_Oswiadczenie.pdf
Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ:

Zapytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ_29042011r.pdf

Zalacznik_nr_1_Umowa_pozyczki_z_dn18122009r.zip

Zalacznik_nr_2_Umowa_pozyczki_z_dn29092009r.zipZapytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ_11052011r.pdf

Zalacznik_nr_1_Bilans_i_rachunek_oraz_prognoza_kredytowania.pdf

Zalacznik_nr_2_Struktura_naleznosci_i_zobowiazan.pdf

Zalacznik_nr_3_Zestawienie_srodkow_trwalych.pdfZapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_16052011r.pdf

Zalacznik_1_Raport_i_Opinia_z_badania_sprawozdania_finansowego_za_2010_rok.pdfOgłoszenie o zmianie ogłosznienia 23.05.2011r

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_23052011r.pdf

Plik pomocniczy (wersja edytowalna) – obowiązującą wersją jest plik w formacie PDF
SIWZ_wersja_edytowalna.docZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 10.06.2011r

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_10062011r.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia_28 06 2011r.pdf

zmiana terminu: 03.06.2011r. do godz. 10.00

zmiana terminu: 27.05.2011r. do godz. 10.00
( 16.05.2011r. )
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II, w ramach realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”

Nr postępowania RAWiK/05/2010

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


Czesc_I_SIWZ_IDW_kanalizacja_i_wodociag.pdf

Czesc_II_SIWZ_Umowa_kanalizacja_woda.pdf

Czesc_III_SIWZ_OPZ_PFU_cz_1_kanalizacja_i_woda.pdf

Czesc_III_SIWZ_OPZ_PFU_cz_2_WWiOR_kanalizacja_i_woda.pdf

Czesc_III_SIWZ_OPZ_PFU_cz_3_Info_kanalizacja_i_woda.pdf

Czesc_IV_SIWZ_Wykaz_Cen_kanalizacja_i_woda.pdf

Zalaczniki_do_czesci_informacyjnej_PFU.zip 336MB

Czesc_I_SIWZ_IDW_kanalizacja_i_wodociag.doc - plik pomocniczy (wersja edytowalna) – obowiązującą wersją jest plik w formacie PDF


Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ:

Zapytania_i_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_25012011.pdfZapytania_i_Wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_31012011.pdf

Zalacznik_4_Uzupelnienie_Inwentaryzacja_zieleni_Wodociag_31012011.zip 40,6MB

PG_dokumentacja_31012011.zip 144MBZapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_03022011.pdf

Sprostowanie_ogloszenia_o_zamowieniu_03022011.pdf

Pismo_z_dnia_02022011_Urzad_Miasta_warunki_odtworzenia.pdf

Pismo_z_dnia_28012011r_Zarzad_Drog_Wojewodzkich.pdf

Zalacznik_7_Uzgodnienia_zmiany_03022011.zip 0,3MB

Zalacznik_12_zmiany_03022011.zip 5,3MBZapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_11022011.pdf

Zalacznik_nr_1_Warunki_przylaczenia.zip

Zalacznik_nr_2_plan_sytuacyjny_PG.zip

"Informujemy, iż w przypadku zmiany treści SIWZ (w tym załączników) obowiązuje wersja opublikowana z późniejszą datą".Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_16022011.pdf

Zalacznik_12_Koncepcja_przebiegu_sieci_kanalizacyjnej_i_wodociagowej_Zmiana_Arkusz_10_14_15.zip


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 30.03.2011r.

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_30032011r.pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 21 04 2011r.pdf

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_21042011r.pdf


zmiana terminu: 25.02.2011r. do godz. 10.00

(10.02.2011r. do godz. 10.00)
   
Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty

Unia Europejska, Rawik