23 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2010

 

Ogłoszenie Termin składania ofert
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

„Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II, w ramach realizacji projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”

Nr postępowania RAWiK/05/2010

WIĘCEJ
10.02.2011r. do godz. 10.00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Dostawa wodomierzy dla Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w roku 2011
Nr postępowania RAWiK/04/2010


Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


SIWZ.pdf


Wybór najkorzystniejszej oferty:


Protokol_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdfOgłoszenie o udzieleniu zamówienia:


Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf


23.12.2010r.
Zamówienia z wolnej ręki:

Naprawa konstrukcji murów i posadzek w obiekcie nr 62 Oczyszczalnia Ścieków w Żydomicach.
Nr postępowania RAWiK/03/2010

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_pot_RAWiK_03_2010.pdf

Nie dotyczy
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Pełnienie funkcji Inżyniera dla kontraktów: Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II oraz Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych realizowanych w ramach projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’ w latach 2010-2013.
Nr postępowania: RAWiK/02/2010

 

 

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf


Czesc 1 - Instrukcje dla Wykonawcow.pdf

Czesc 2 - Umowa o Swiadczenie Uslug.pdf

Czesc 3 - Opis przedmiotu zamowienia.pdf


Czesc 1 - Instrukcje dla Wykonawcow.doc

Uwaga: obowiązującą wersją dokumentacji jest SIWZ w wersji PDF, natomiast plik SIWZ w wersji edytowalnej ma jedynie charakter pomocniczy.


Sprostowanie ogloszenia o zamowieniu_ 11_ 10_ 2010r.pdf

Informacja o zmianach do tresci SIWZ_11_ 10 2010r.pdf


Ujednolicona, obowiązująca wersja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia po zmianach z dnia 11.10.2010r.:

Czesc 1 - Insrtukcje dla Wykonawcow_11_10_2010r.pdf

Czesc 2 - Umowa o swiadczenie uslug_11_10_2010r.pdf

Czesc 3 - Opis przedmiotu zamowienia_11_10_2010r.pdfSprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_22_10_2010r.pdf

Zapytania i Wyjaśnienia do treści SIWZ_22_10_2010r.pdf


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 18.02.2011r.

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_18022011.pdf

15.11.2010r do godz. 10:30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt przy realizacji projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’’ w latach 2010-2013.

Numer zamówienia: RAWiK/01/2010

 

 

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

SIWZ.pdf

 

SIWZ.doc

 

Uwaga: obowiązującą wersją dokumentacji jest SIWZ w wersji PDF, natomiast plik SIWZ w wersji edytowalnej ma jedynie charakter pomocniczy.


Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ:

Zapytania i wyjaśnienia do treści SIWZ 14.05.2010r. - dotyczące pomocy technicznej


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Ogloszenie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

do 19 maja 2010r do godz. 10.00
   

Unia Europejska, Rawik