23 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2014

    

Ogłoszenie Termin składania ofert

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Wykonanie ścieżki edukacyjnej na miejskiej Oczyszczalni ścieków w Żydomicach ,,EKO-FILTREM DO RAWKI’’ – etap I "  Nr postępowania RAWiK/06/2014

Ogloszenie_o_zamowieniu_28082014.pdf

 

SIWZ_28082014.pdf

 

SIWZ_plik_pomocniczy_28082014.doc

 

 Zalacznik_nr_2_Projekt_sciezki_dydaktycznej_28082014.pdf

 

Zalacznik_nr_2a_Specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_28082014.pdf

 

Zalacznik_1_do_Projektu_Wizualizacja_poszczegolnych_przystankow.zip

 

Zalacznik_2_do_Projektu_Rysunki_i_szkice_dla_poszczegolnych_przystankow.zip

 

Zalacznik_3_do_Projektu_Detale.pdf

 

Zalacznik_4_do_Projektu_Powierzchnia_zielona.pdf

 

 Zalacznik_5_do_Projektu_Przykladowa_grafika_nosnika_tablicy.pdf

 

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_04092014.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_12092014.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia19092014.pdf

 

 

 

do 11-09-2014, do godz. 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Wykonanie ścieżki edukacyjnej na miejskiej Oczyszczalni ścieków w Żydomicach pn. EKO-FILTREM DO RAWKI"  Nr postępowania RAWiK/05/2014

 Ogloszenie_o_zamowieniu_post_05_2014_11.08.2014.pdf

 

SIWZ_11.08.2014.pdf

 

SIWZ_plik_pomocniczy_11.08.2014.doc

 

Zalacznik_nr_2_Projekt_sciezki_dydaktycznej_11.08.2014.pdf

 

Zalacznik_nr_2a_Specyfikacje_techniczne_wykonania_i_odbioru_robot_11.08.2014.pdf

 

Zalacznik1_do_Projektu_System_nawadniajacy_wytyczne.zip

 

Zalacznik2_do_Projektu_Wizualizacja_poszczegolnych_przystankow_widoki.zip

 

Zalacznik3_do_Projektu_Rysunki_i_szkice_dla_poszczegolnych_przystankow.zip

 

Zalacznik_4_do_Projektu_Detale.pdf

 

Zalacznik_5_do_Projektu_Powierzchnia_zielona.pdf

 

Zalacznik_6_do_Projektu_Przykladowa_grafika_nosnika_tablicy_info-eduk.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_20082014.pdf

 

 

 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_27082014r.pdf

 

 

 

 

 do 26.08.2014r do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej."  Nr postępowania RAWiK/03/2014

 Ogloszenie_o_zamowieniu_11062014.pdf

 

 SIWZ_RAWiK_03_2014.pdf

 

Plik do celów pomocniczych

 
 Zal_nr2_do_SIWZ_Formularz_oferty.doc


 Zal_nr3_do_SIWZ_Formularz_cenowy.doc


 Zal_nr4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc


 Zal_nr6_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_niepowierzeniu_zamowienia_podwykonawcom.doc


 Zal_nr7_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej.docx


 Zal_nr8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.doc

 

Zapytania_i_wyjasnienia_dot_tresci_SIWZ_13062013.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_16062014.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_23062014.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_02072014.pdf

 

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_10072014.pdf

 

 

do 25.06.2014r do godz. 10.00
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"„Modernizacja urządzeń elektroenergetycznych SN 15kV i n.n. 0,4kV zasilających oczyszczalnię ścieków”" Nr postępowania RAWiK/02/2014

 Ogloszenie_o_zamowieniu_24032014r.pdf

 

 SIWZ_24032014.pdf

 

 Zalacznik_nr_2_projekt_budowlano_wykonawczy.zip

 

 Zalacznik_nr_2a_specyfikacja_techniczna.pdf

 

 Zalacznik_nr_2b_przedmiar_robot.pdf

 

 Zalacznik_nr_8_pozwolenie_na_budowe.pdf

 

 

Plik do celów pomocniczych, obowiązującą wersją jest wersja PDF

 


 SIWZ_plik_pomocniczy.doc

 

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_07042014.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_23042014.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_07052014r.pdf

 

 

 10.04.2014 r.
do godz.10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

"Wymiana ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody "

Nr postępowania RAWiK/01/2014


Ogloszenie_o_zamowieniu_21012014r.pdf

 

SIWZ_pdf_21012014r.pdf

 

 Zalacznik_Nr2_Kosztorys_ofertowy_2014.pdf – dokument określający zakres przedmiotu zamówienia (NIE WYPEŁNIAĆ)

 

Zalacznik_Nr8_Projekt_Budowlany.pdf

 

 Zalacznik_Nr8a_Aneks_Projekt_Budowlany.pdf

 

 

Plik do celów pomocniczych, obowiązującą wersją jest wersja PDF


SIWZ_wersja_word.doc

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_26022014r.pdf

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_12032014r.pdf

 

 

11.02.2014r do godz. 10:00
 

 

Unia Europejska, Rawik