23 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2013

    

Ogłoszenie Termin składania ofert

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

"Dostawa paliw płynnych i oleju opałowego w 2014r "

Nr postępowania RAWiK/05/2013


 Ogloszenie_o_zamowieniu_28112013r.pdf

 SIWZ_pdf.pdf

 

Plik do celów pomocniczych, obowiązującą wersją jest wersja PDF


 SIWZ_28.11.2013_wersja_pomocznicza.doc

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_18_12_2013.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

 

 

 

10.12.2013r do godz. 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

"Wymiana ogrodzenia terenu Stacji Uzdatniania Wody "

Nr postępowania RAWiK/4/2013


 Ogloszenie_o_zamowieniu_15102013r.pdf

 SIWZ_z_zalacznikami.pdf

 Zalacznik_Nr_2_Kosztorys_ofertowy.pdf

 Zalacznik_Nr_8_Projekt_Budowlany.pdf

 Zalacznik_Nr_8a_Aneks_Projekt_Budowlany.pdf

 

Plik do celów pomocniczych, obowiązującą wersją jest wersja PDF


 Zalacznik_nr_1.doc

 Zalacznik_nr_3.doc

 Zalacznik_nr_4.doc

 Zalacznik_Nr_4a.doc

 Zalacznik_nr_5.doc

 Zalacznik_nr_5a.doc

 Zalacznik_nr_6.doc

 Zalacznik_nr_6a.doc

 

Informacja o zmianach do treści SIWZ

 Informacja_o_zmianach_do_tresci_SIWZ.pdf

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf

 

 

30-10-2013
godz. 10:00 

Ogłoszenie o zamówieniu z wolnej ręki:

"Realizacja robót w zakresie dostosowania stanu istniejącego do celów realizacji Etapu I dokończenia robót dla branży elektrycznej"

Nr postępowania RAWiK/3/2013


 Ogloszenie_o_zamiarze_zawarcia umowy_10052013r.pdf

 

 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_20052013r.pdf

 

 

Nie dotyczy 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

"Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka – etap II"

Nr postępowania RAWiK/1/2013


 1_Ogloszenie_o_zamowieniu_08042013r.pdf

 2_Czesc_I_IDW_etap_II_08042013r.pdf

 3_Czesc_II_Kontrakt_etap_II_08042013r.pdf

 4_Specyfikacje_Techniczne_PDF.zip

 5_Przedmiar_Robot_pdf.zip

 6_CZESC_III_DP.pdf

 7_Dokumentacja_inwentaryzacyjna_pdf.zip   (818MB)

   

 

Plik do celów pomocniczych, obowiązującą wersją jest wersja PDF


 8_Czesc_I_IDW_etap_II_08042013r.doc

 9_PR_IIetap_08042013.xlsx

 

 
 

 Zmiany_do_SIWZ_Przedmiar_Robot_11042013r.pdf

 

 Przedmiar_Robot_tekst jednolity_wersja ostaeczna_11042013r.zip

 

Plik do celów pomocniczych, obowiązującą wersją jest wersja PDF

 Tekst_jednolity_PR_wesja_ostateczna_11042013.xlsx

 

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_12042013r.pdf

 

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_15042013r.pdf

 Zalacznik_nr_1_do_pisma_znak_685_JRP_2013_zdn15042013r.pdf

  Przedmiar_Robot_tekst_jednolity_wersja_ostateczna_15042013r.zip

 

Plik do celów pomocniczych, obowiązującą wersją jest wersja PDF

 Tekst_jednolity_PR_wesja_ostateczna_15042013.xlsx

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_17042013r.pdf

 

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_30042013r.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_14052013r.pdf

 

 23.04.2013r do godz. 08:30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:

"Odwadnianie komunalnych osadów ściekowych na miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach"

Nr postępowania RAWiK/2/2013


 Ogłoszenie o zamówieniu_25.03.2013r.pdf Czesc_1_SIWZ.pdf

 

 Czesc_2_Wzor_Umowy.pdf

 

Plik do celów pomocniczych, obowiązującą wersją jest wersja PDF


 Czesc1_SIWZ.doc

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_10042013r.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_17042013r.pdf

 

04.04.2013r do godz. 10:00
 

Unia Europejska, Rawik