2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Plan_postepowan_RAWiK.pdf
 
 
Ogłoszenie Termin składania ofert

Nazwa postępowania: „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej”


Numer postępowania RAWiK/08/2018

 

Termin składania ofert: do 20.08.2018r do godz. 10:00
Zmianie ulega termin składania ofert: do 27.08.2018r godz. 10:00

 

 1._Ogloszenie_o_zamowieniu_09.08.2018r.pdf

 2._Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_09.08.2018.pdf

 2a._Zalacznik_nr1_do_SIWZ_09.08.2018.pdf

 Zal_nr2_do_SIWZ_Formularz_oferty_plik_pomocniczy.docx

 Zal_nr3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_plik_pomocniczy.docx

 Zal_nr4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_plik_pomocniczy.docx

 Zal_nr6_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_niepowierzeniu_zamowienia_podwykonawcom_plik_pomocniczy.docx

 Zal_nr7_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_plik_pomocniczy.docx

 Zal_nr8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_plik_pomocniczy.docx

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_16.08.2018r.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_16.08.2018r.pdf

xlsx: Zal_nr_1_do_SIWZ_Zestawienie_punktow_poboru_energii_elektrycznej_plik_pomocniczy.xlsx

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_27.08.2018.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_26.09.2018.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_05.10.2018r.pdf

 

 

do 20.08.2018r do godz. 10:00 

do 27.08.2018r godz. 10:00

Nazwa postępowania: „Budowa wraz z projektowaniem kanalizacji sanitarnej:  w ul. Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej (zadanie nr 1) oraz w ul. Fredry i Staffa (zadanie nr 2)”


Numer postępowania RAWiK/07/2018

 

Termin składania ofert: do 31.07.2018r do godz. 10:00

 

 1._Ogloszenieo_zamowieniu_12.07.2018r.pdf

 2._Czesc_Ii_II_SIWZ .pdf

 3._Czesc_III_SIWZ_Program_Funkcjonalno_Uzytkowy_(PFU) .pdf

 4._Zalacznik_nr1a_Mapa_sytuacyjna_Kanal_sanitarny_ul._Zeromskiego_Dabrowskiej_Krasickiego.pdf.pdf

 5._Zalacznik_nr1b_Mapa_sytuacyjna_Kanal_sanitarny_ul.Fredry_Staffa.pdf

 6._Zalacznik_nr2_Oswiadczenie_o_prawie_dysponowania.pdf

 7._Zalacznik_nr3_Zgoda_lokalizacyjna_UM.pdf

 8._Zalacznik_nr4_Inwentaryzacja_fotograficzna.pdf

 9._Czesc_I_i_II_SIWZ_plik_pomocniczy_12.07.2018r.doc

 

 Zestawienie_zlozonych_ofert_31.07.2018r.pdf

 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_14.08.2018.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_RAWiK_07_2018.pdf

 

 

 

do 31.07.2018r do godz. 10:00 

Nazwa postępowania: "Przebudowa przyłącza wodociągowego  i deszczowego wraz z instalacją wewnętrzną  wodociągową, sanitarną  i deszczową na terenie targowiska miejskiego przy ul.  Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej"


Numer postępowania RAWiK/06/2018

 

Termin składania ofert: do 06.07.2018 r. do godz. 10:00

 

 Ogloszenie_o_zamowieniu_17.05.2018r.pdf

 SIWZ_post_RAWiK_06_2018_22.06.2018r.pdf

 Zalacznik_nr_8_do_SIWZ.pdf

 Zalacznik_nr_9_Wyznaczenie_stref_realizacji_robot.pdf

 

ZIP PROJEKT_ODTWORZENIA.zip

ZIP PROJEKT_KANAL_SANITARNY_PDF.zip

ZIP PROJEKT_KANAL_DESZCZOWY_ANEKS_pdf.zip

ZIP PROJEKT_WODOCIAG_ANEKS_pdf.zip

 

  SIWZ_plik_pomocniczy_22.06.2018r.doc

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_29.06.2018r.pdf

 

 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_29.06.2018r.pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_06.07.2018.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_RAWiK_06_2018.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_23.07.2018r.pdf

 

 

do 06.07.2018r do godz. 10:00 

Nazwa postępowania: "Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice"


Numer postępowania RAWiK/05/2018

 

Termin składania ofert: do 02.07.2018r do  godz. 10:00

 

1._Ogloszenie_o_zamowieniu_22.06.2018.pdf

2._SIWZ_WKF_22.06.2018.pdf

3._Zalacznik_nr7_Opis_przedmiotu_zamowienia_22.06.2018.pdf

4._SIWZ_WKF_plik_pomocniczy_22.06.2018.doc

 

 Zestawienie_zlozonych_ofert_02.06.2018.pdf

 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_03.07.2018.pdf

 

 

 

do 02.07.2018r do  godz. 10:00

Nazwa postępowania: "Remont mieszadła produkcji Halberg oraz czyszczenie wnętrza Wydzielonej Komory Fermentacyjnej na terenie Oczyszczalni Ścieków Żydomice"


Numer postępowania RAWiK/04/2018

 

Termin składania ofert: do 06.06.2018r do  godz. 10:00

 

1._Ogloszenie_o_zamowieniu_23.05.2018r.pdf

2._SIWZ_WKF_23.05.2018.pdf

3._Zalacznik_nr_7_Opis_przedmiotu_zamowienia_23.05.2018.pdf

  4._SIWZ_WKF_plik_pomocniczy_23.05.2018.doc

  Zapytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ_24.05.2018.pdf

  Zal._nr_1_do_zapytan_WKF_mieszadlo.pdf

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ_29.05.2018.pdf

Zapytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ_01.06.2018.pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_06.06.2018.pdf

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_06.06.2018.pdf

 

 

do 06.06.2018r do  godz. 10:00

Nazwa postępowania: "Przebudowa przyłącza wodociągowego  i deszczowego wraz z instalacją wewnętrzną  wodociągową, sanitarną  i deszczową na terenie targowiska miejskiego przy ul.  Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej"


Numer postępowania RAWiK/03/2018

 

Termin składania ofert: do 04.06.2018r do godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_17.05.2018r.pdf

SIWZ_przebudowa_instalacji_wod_kan_targowisko_17.05.2018_FINAL.pdf

  SIWZ_przebudowa_instalacji_wod_kan_targowisko_17.05.2018_FINAL.doc

ZIP Projekt_odtworzenia.zip

ZIP KANAL_SANITARNY_PDF.zip

ZIP TECZKA_KANAL_DESZCZOWY_ANEKS_pdf.zip

ZIP TECZKA_WODOCIAG_ANEKS_pdf.zip

 

  Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_06.06.2018.pdf

 

do 04.06.2018r do godz. 10:00 

Nazwa postępowania: "Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113"


Numer postępowania RAWiK/02/2018

 

Termin składania ofert  do  26.03.2018r do  godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawa_PIX_15.03.2018.pdf

 

SIWZ_dostawa_PIX_15.03.2018r.pdf

 

  SIWZ_PIX_15.03.2018_plik_pomocniczy.doc

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_26.03.2018r.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_27.03.2018.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_05.04.2018r.pdf

 

 

 

 do  26.03.2018r do  godz. 10:00

Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO i   koagulantu PIX-113


Numer postępowania RAWiK/01/2018

 

Termin składania ofert  do  16.02.2018r do  godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_08.02.2018.pdf

 

SIWZ_wapno_i_PIX_06_02_2018.pdf

 

  SIWZ_wapno_i_PIX_06_02_2018_plik_pomocniczy.doc

 

Zapytania_i_wyjasnienia_12.02.2018.pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_16.02.2018 r.pdf

 

  Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_i_uniewaznieniu.pdfr.pdf

 

  Zawiadomienie_o_wyborze_czesc_A_09.03.2018 .pdf

 

  Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_20.03.2018.pdf.pdf

 

 

 

do  16.02.2018r do  godz. 10:00
 

 

do 20.08.2018r do godz. 10:00