2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Plan_postepowan_RAWiK.pdf
 
 
Ogłoszenie Termin składania ofert

Nazwa postępowania: "Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113"


Numer postępowania RAWiK/02/2018

 

Termin składania ofert  do  26.03.2018r do  godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawa_PIX_15.03.2018.pdf

 

SIWZ_dostawa_PIX_15.03.2018r.pdf

 

  SIWZ_PIX_15.03.2018_plik_pomocniczy.doc

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_26.03.2018r.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_27.03.2018.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_05.04.2018r.pdf

 

 

 

 do  26.03.2018r do  godz. 10:00

Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach wapna palonego mielonego – CaO i   koagulantu PIX-113


Numer postępowania RAWiK/01/2018

 

Termin składania ofert  do  16.02.2018r do  godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_08.02.2018.pdf

 

SIWZ_wapno_i_PIX_06_02_2018.pdf

 

  SIWZ_wapno_i_PIX_06_02_2018_plik_pomocniczy.doc

 

Zapytania_i_wyjasnienia_12.02.2018.pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_16.02.2018 r.pdf

 

  Zawiadomienie_o_odrzuceniu_oferty_i_uniewaznieniu.pdfr.pdf

 

  Zawiadomienie_o_wyborze_czesc_A_09.03.2018 .pdf

 

  Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_20.03.2018.pdf.pdf

 

 

 

do  16.02.2018r do  godz. 10:00