2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych.pdf
 
Ogłoszenie Termin składania ofert

Nazwa postępowania: Budowa wodociągu w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz odcinków od ul. Fredry (wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości) w Rawie Mazowieckiej


Numer postępowania RAWiK/12/2017

 

Termin składania ofert  do  29.11.2017r do godz. 10:00

 

I._Ogloszenie_o_zamowieniu_RAWiK_12_2017_14.11.2017.pdf14.11.2017.pdf

 

II._SIWZ_wodociag_Krasickiego_14.11.2017.pdf

 

  II._SIWZ_wodociag_Krasickiego_14.11.2017_plik_pomocniczy.doc

 

[rar] III._Opis_przedmiotu_zamowienia.rar

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_29.11.2017.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_03.01.2018.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_10.01.2018.pdf

 

 

 

do  29.11.2017r do godz. 10:00 

Nazwa postępowania: Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice
Numer postępowania RAWiK/11/2017

 

Termin składania ofert  do  28.11.2017r do godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_RAWiK_11_2017 14.11.2017.pdf

 

SIWZ_dostawa_wagi_14.11.2017r.pdf

  

  RAWiK_11_2017_SIWZ_waga_plik_pomocniczy.doc

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_24.11.2017r.pdf

 

 Zestawienie_zlozonych_ofert_28.11.2017.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_14.12.2017r.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_22.12.2017.pdf

 

 

do  28.11.2017r do godz. 10:00 

Nazwa postępowania: Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice
Numer postępowania RAWiK/10/2017

 

Termin składania ofert  do  08.11.2017r do godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_24.10.2017.pdf

 

SIWZ_24.10.2017.pdf

  

  SIWZ_24.10.2017_plik_pomocniczy.doc

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_08.11.2017r.pdf

 

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_10.11.2017r.pdf

 

 

 

 

do  08.11.2017r do godz. 10:00 

Nazwa postępowania: Zakup energii elektrycznej dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej
Numer postępowania RAWiK/09/2017

 

Termin składania ofert  19.10.2017r do  godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_09.10.2017.pdf

 

SIWZ_zakup_energii_RAWiK_09_2017.pdf

  

[xlsx] Zal._nr_1_do_SIWZ_Zestawienie_punktow_poboru_energii_elektrycznej_przetarg_na_2018_rok.xlsx

  Zal._nr_2_do_SIWZ_Formularz_oferty_plik_pomocniczy_2018.docx

  Zal._nr_3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_plik_pomocniczy_2018.docx

  Zal._nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_plik_pomocniczy_2018.docx

  Zal._nr_5_do_SIWZ_Projekt_Umowy.doc

  Zal._nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_niepowierzeniu_zamowienia_podwykonaw_plik_pom_2018.docx

  Zal._nr_7_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_plik_pomocniczy_2018.docx

  Zal._nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_plik_pomocniczy_2018.docx

  Zal._nr_9_do_SIWZ_Wzor_Pelnomocnictwa_do_sprzedazy_na_2018.docx

 

  Zapytania_i_wyjasnienia_do_SIWZ_12.10.2017.pdf

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_17.10.2017r .pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_19.10.2017.pdf.pdf

 

  Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_08.11.2017r.pdf

 

  Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_energia.pdf

 

 

 

do 19.10.2017r do  godz. 10:00 

Nazwa postępowania: Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice

Numer postępowania RAWiK/08/2017

 

Termin składania ofert  18.10.2017r do  godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_waga_02.10.2017r.pdf

 

SIWZ_waga_02.10.2017_final.pdf

  

  SIWZ_waga_02.10.2017_plik_pomocniczy.doc

 

  Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_05.10.2017.pdf

 

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_05.10.2017r.pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_18.10.2017r.pdf

 

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_19.10.2017.pdf

 

 

 

do 18.10.2017r do  godz. 10:00

do 16.10.2017r do  godz. 10:00 

Nazwa postępowania: Budowa odwodnienia ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej wraz z budową dróg w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/07/2017

 

Termin składania ofert  25.09.2017r do  godz. 10:00

 

I._Ogloszenie_o_zamowieniu_08.09.2017r.pdf

 

II._SIWZ_RAWiK_07_2017_kd_KONOPNICKIEJ_I_ZMICHOWSKEJ_08.09.2017.pdf

  

  II._SIWZ_RAWiK_07_2017_plik_pomocniczy.doc

 

[rar] III._OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA_kd_Konopnickiej_i_Zmichowskiej.rar

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_25.09.2017.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_06.10.2017.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_16.10.2017r.pdf

 

 

 do 25.09.2017r do godz. 10:00

Nazwa postępowania: Budowa odwodnienia ulicy Konopnickiej i Żmichowskiej wraz z budową dróg w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/06/2017

 

Termin składania ofert  05.09.2017r do  godz. 10:00

 

 I._Ogloszenie_o_zamowieniu21.08.2017r.pdf

 

 II._SIWZ_DESZCZOWKA_i_DROGI_KONOPNICKIEJ_I_ZMICHOWSKEJ21.08.2017.pdf

  

  II._SIWZ_KONOPNICKIEJ_I_ZMICHOWSKEJ_plik_pomocniczy21.08.2017.doc

 

[rar] III._OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMOWIENIA.rar 

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_6.09.2017.pdf

 

Zawiadomienie_o_uniewaznienie_postepowania_RAWiK_06_2017.pdf

 

 

 

do 05.09.2017r do  godz. 10:00

Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach sitopiaskownika.

Numer postępowania RAWiK/05/2017

 

Termin składania ofert  17.08.2017r do  godz. 10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_sitopiaskownik_03.08.2017.pdf

 

SIWZ_Sitopiaskownik_03.08.2017r.FINAL.pdf

 

  SIWZ_Sitopiaskownik_03.08.2017r.plik_pomocniczy.doc

 

Mapa_z_lokalizacja_1.pdf

 

Mapa_z_lokalizacja_2.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_11.08.2017r..pdf

 

  Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_11.08.2017.pdf

 

 Zestawienie_zlozonych_ofert_17.08.2017r.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_28.08.2017.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_31.08.2017r_informacja_uzupelniona.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_07.09.2017r.pdf

 

 

 do 17.08.2017r do godz. 10:00

Nazwa postępowania: Budowa wodociągu w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz odcinków od ul. Fredry (wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości) w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/04/2017

 

Termin składania ofert  21.08.2017r do  godz. 10:00

 

I._Ogloszenie_o_zamowieniu_24.07.2017r.pdf

 

II._SIWZ_wodociag_Krasickiego_20.07.2017r.pdf

 

 

II._SIWZ_wodociag_Krasickiego_20.07.2017r_plik_pomocniczy.doc

 

[rar] III._Opis_przedmiotu_zamowienia.rar (211MB)

 

 

 Zestawienie_zlozonych_ofert_21.08.2017.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_06.09.2017.pdf

 

  Oloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_19.09.2017r..pdf

 

 

 

do 21.08.2017r do godz. 10:00

Nazwa postępowania: Budowa wraz z projektowaniem odwodnienia dla ulicy Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej

Numer postępowania RAWiK/03/2017

 

Termin składania ofert  30.05.2017 r. do godz. 10:00 

 

 Ogloszenie_o_zamowieniu_16.05.2017r.pdf

 

 Czesc_I_SIWZ_IDW_kd_ul_Aleksandrowka_16052017_final.pdf

 

 Czesc_II_i_III_SIWZ_OPZ_PFU_kd_Aleksandrowka_16052017_FINAL.pdf

 

[zip] Zalaczniki_do_PFU.zip  (211MB)

 

 Czesc_I_SIWZ_IDW_kd_ul_Aleksandrowka_16052017_plik_pomocniczy.doc

 

 Czesc_II_i_III_SIWZ_OPZ_PFU_kd_Aleksandrowka_16052017_FINAL.doc

 

  Zmiana_tresci_SIWZ_19.05.2017.pdf

 

  Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_19.05.2017.pdf

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_23.05.2017r.pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_30.05.2017.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_RAWiK_03_2017.pdf

 

  Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Aleksandrowka.pdf

 

 

do 30.05.2017

do godz. 10:00 

Nazwa postępowania: Dostawa do oczyszczalni ścieków w Żydomicach koagulantu PIX-113

Numer postępowania RAWiK/02/2017

 

Termin składania ofert 07.03.2017r. godz. 10:00.

 

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

 

SIWZ_27.02.2017r.pdf

 

SIWZ_PI_27.02.2017_plik_ pomocniczy.doc

 

Zestawienie_zlozonych_ofert.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_PIX.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_PIX.pdf

 

 

do 07.03.2017r. godz. 10:00

Nazwa postępowania: DOSTAWA DO OCZYSZCZALNI ŚCIEKOW  W ŻYDOMICACH WAPNA PALONEGO MIELONEGO – CaO I   KOAGULANTU PIX-113

Numer postępowania RAWiK/01/2017

 

Termin składania ofert: 15.02.2017r godz.  10:00

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_08.02.2017r.pdf

 

SIWZ_post_RAWiK_01_2017.pdf

 

 SIWZ_wapno_i_PIX_08.02.2017_plik_pomocniczy.doc

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_10.02.2017.pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_15.02.2017.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_w_czesci_A_i_uniewaznienieu_post_w_czesci_B.pdf

 

  Zawiadomienie_o_wykluczeniu_Wykonawcy_RAWiK_01_2017.pdf

 

  Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_RAWiK_01_2017.pdf

 

 

15.02.2017r godz.  10:00 
 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_05.10.2017r.pdf