10 Grudnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2016

    

Ogłoszenie Termin składania ofert

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej." 
Nr postępowania RAWiK/07/2016

 

 Ogloszenie o zamowieniu nr 316287.pdf.pdf

 SIWZ zakup energii RAWIK_07_2016.pdf

 Zal. nr 1 Zestawienie punktow poboru energii elektrycznej_przetarg na 2017 rok.pdfIWZ zakup energii RAWIK_07_2016.pdf

 Zal. nr 2 do SIWZ - Formularz oferty plik pomocniczy.doc

 Zal. nr 3 do SIWZ - Formularz cenowy plik pomocniczy.doc

 Zal. nr 4 do SIWZ - Oswiadczenie o spelnieniu warunkow  plik pomocniczy.doc

 Zal. nr 6 do SIWZ - Oswiadczenie o niepowierzeniu zamowienia podwykonawcom plik pomocniczy.doc

 Zal. nr 7 do SIWZ -_Oswiadczenie o grupie kapitalowej plik  pomocniczy.docx

 Zal. nr 8 do SIWZ - Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia plik pomocniczy.doc

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_07.10.2016r.pdf

 

 Zestawienie_zlozonych_ofert_11.10.2016r.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_13.10.2016r.pdf

 

 

do 11.10.2016 do godz.  10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi w ulicy Reymonta i Jeziorańskiego."
Nr postępowania RAWiK/06/2016

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_02.06.2016.pdf

 SIWZ_kanalizacja_Reymonta_Jezioranskiego_02.06.2016.pdf

SIWZ_kanalizacja_Reymonta_Jezioranskiego_02.06.2016_plik_pomocniczy.doc

RAR Dokumentacja.rar 530MB

Zmiana_tresci_ SIWZ_8.06.2016.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_10.06.2016.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_13.06.2016.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_29.06.2016.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_RAWiK_06_2016.pdf

 

 

 do 16.06.2016, do godz.: 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolna, Asnyka, Zapolskiej."
Nr postępowania RAWiK/5/2016

 

 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_17.05.2016r.pdf

 Zmiana_tresci_SIWZ_17.05.2016.pdf

 

 Ogloszenie_o_zamowieniu_17.05.2016_post_RAWiK_05_2016.pdf

 SIWZ_wodociag_i_kanalizacja_Dolna_Asnyka_Zapolskiej_17.05.2016.pdf

SIWZ_wodociag_i_kanalizacja_Dolna_Asnyka_Zapolskiej_17.05.2016_plik_pomocniczy.doc

RAR Dokumentacja.rar 34MB

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_24.05.2016.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_21.06.2016r.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_29.06.2016r.pdf

 

 

do 01.06.2016, do godz.: 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Budowa nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków Żydomice."
Nr postępowania RAWiK/4/2016

 

 Ogloszenie_o_zamowieniu_09.05.2016.pdf

 SIWZ_kogeneracja_09.05.2016.pdf

SIWZ_kogeneracja_09.05.2016_plik_pomocniczy.doc

RAR Dokumentacja_projektowa_09.05.2016.rar 280MB

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_12.05.2016.pdf

RAR Dokumentacja_projektowa_09.05.2016_korekta_12.05.2016.rar 280MB

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_18.05.2016.pdf 

 Ogloszenie_o_zmianie_tresci_ogloszenia_o_zamowieniu_18.05.2016.pdf

 Zal_nr_1_Badania_biogazu_spr_34_GE_2_15_z_dn_26.02.2015.pdf

 Zal_nr_2_Badania_biogaz_10.05.2016.pdf

 Zal_nr_3_Schemat_ukladu_pomiarowego_2_A014.pdf

 Zal_nr_4_Tabliczka_znamionowa_reduktora_biogazu.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_24.05.2016.pdf

 STWiOR_RAWIK_IS_K_CZ_I_rev1.pdf

 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_24.05.2016.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_22.06.2016r.pdf

 

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_05.07.2016.pdf

 

 

 

do 10.06.2016r do godz. 12:00

 

do 01.06.2016r do godz. 12:00

 

do 23.05.2016r do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Dostawa do oczyszczalni ścieków  w Żydomicach  wapna palonego mielonego – CaO i koagulantu PIX-113."
Nr postępowania RAWiK/2/2016

 

Ogloszenie_o_zamowieniu_RAWiK_02_2016.pdf

SIWZ_post_RAWiK_02_2016.pdf

SIWZ_wapno_PIX_plik_pomocniczy.doc

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_08.03.2016.pdf

 

 do 02.03.2016r do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Dostawa polielektrolitu do odwadniania osadów"
Nr postępowania RAWiK/1/2016

Ogloszenie_o_zamowieniu_RAWiK_01_2016 .pdf

SIWZ polielektrolity RAWiK_01_2016.pdf

SIWZ_polielektrolity_plik_pomocniczy_17.02.2016r.doc

 

 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_25.02.2016.pdf

 Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_25.02.2016.pdf

 

 Informacja_o_zmianie_tresci_SIWZ_04.03.2016.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_22.03.2016.pdf

 

 do 07.03.2016r do godz. 10:00
 

Unia Europejska, Rawik