10 Grudnia 2018    |    Imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2015

    

Ogłoszenie Termin składania ofert

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa zespołu kogeneracyjnego na terenie Oczyszczalni ścieków Żydomice"
Nr postępowania RAWiK/13/2015

 Ogloszenie_o_zamowieniu_08_12_2015r_Projekt_kogeneracja.pdf

SIWZ_Projekt_kogeneracja_08_12_2015.pdf

 Zalacznik_nr_8a_do_SIWZ_Plan_sytuacyjny.pdf

DWG  Zalacznik_nr_8b_do_SIWZ_oczyszczalnia_powykonawcza.dwg

ZIP   Zalacznik_nr_9_do_SIWZ_Wyciag_z_dokumentacji_projektowej_biogaz.zip

 Zalacznik_nr_10_do_SIWZ_Warunki_przylaczenia_do_sieci_elektr.pdf

 Zalacznik_nr_11a_do_SIWZ_Schemat_polaczen_sieci_AKPiA_rozbudow_kogenaracja.pdf

 Zalacznik_nr_11b_do_SIWZ_Rozdz_R2_schemat_glowny.pdf

ZIP   Zalacznik_nr_12_do_SIWZ_Dokumentacja_Stacji_Trafo.zip

ZIP   Zalacznik_nr_13_do_SIWZ_Dokumentacja_Kotlowni.zip

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_08.01.2016.pdf

 

 

 do 16.12.2015r do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice"
Nr postępowania RAWiK/12/2015

 Oglosznie_o_zamowieniu_02.10.2015r.pdf

SIWZ_waga_samochodowa_02.10.2015.pdf

 Zalacznik_nr_1_do_PFU_Plan_sytuacyjny_posadowienie_wagi.pdf

 

SIWZ_02.10.2015_plik_pomocniczy.doc

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_07.10.2015r._RAWiK_12_20015.pdf

 

 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_RAWiK_12_2015_waga_samochodowa.pdf

 

 

do 09.10.2015r do godz. 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Dostawa wagi samochodowej wraz z montażem na terenie Oczyszczalni Żydomice"
Nr postępowania RAWiK/11/2015

 Ogloszenie_o_zamowieniu_25.09.2015r.pdf

SIWZ_waga_samochodowa_24.09.2015.pdf

 Zalacznik_nr_1_do_PFU_Plan_sytuacyjny_posadowienie_wagi.pdf

 

SIWZ_plik_pomocniczy_24.09.2015.doc

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_29.09.2015_post_RAWiK_11_2015.pdf

 

 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_RAWiK_11_2015.pdf

 

 

 

do 02.10.2015r do godz. 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ dla Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Rawie Mazowieckiej" Nr postępowania RAWiK/10/2015

 Ogloszenie_o_zamowieniu_08.09.2015.pdf

SIWZ_post_RAWiK_10_2015_08.09.2015.pdf

 Zal_nr_1_do_SIWZ_Zest_punkt_pob_ener_elektr_zuz08.09.2015x.pdf

 Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_oferty_08.09.2015.pdf

 Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_08.09.2015.pdf

 Zal_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_08.09.2015.pdf

 Zal_nr_5_do_SIWZ_Projekt_Umowy_08.09.2015.pdf

 Zal_nr6do_SIWZ_Oswiadczenie_o_niepowierzeniu_zamowienia_podwykonawcom08.09.2015.pdf

 Zal_nr_7_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_08.09.2015.pdf

 Zal_nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_08.09.2015.pdf

 

Pliki pomocnicze:

Zal_nr_2_do_SIWZ_Formularz_oferty_plik_pomocniczy.doc

Zal_nr_3_do_SIWZ_Formularz_cenowy_plik_pomocniczy.doc

Zal_nr_4_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow_plik_pomocniczy.doc

Zal_nr_6_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_niepowierzeniu_zamowienia_podwykonawcom_plik_pomocniczy.doc

 Zal_nr_7_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_grupie_kapitalowej_plik_pomocniczy.docx

 Zal_nr_8_do_SIWZ_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_plik_pomocniczy.doc

 

 

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_15.09.2015.pdf

Zalacznik_nr_1_Zestawienie_punktow_poboru_energii_elektrycznej_korekta_15.09.2015.pdf

 Wzor_Pelnomocnictwa_do_sprzedazy_15.09.2015.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_14.10.2015.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_zakup_energii_21.10.2015.pdf

 

 

 

 

do 22.09.2015r do godz. 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Budowa nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków  Żydomice" Nr postępowania RAWiK/09/2015

 1._Ogloszenie_o_zamowieniu_04.08.2015.pdf

 2._IDW_kogeneracja_04.08.2015.pdf

 3._Program_Funkcjonalno_Uzytkowy_04.08.2015.pdf

 

ZIP 4._PFU_kogeneracja_czesc_informacyjna_04.08.2015.zip (40MB)

 5._IDW_kogeneracja_04.08.2015_plik_pomocniczy.doc

 

Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_07.08.2015.pdf

 

 Informacja_w_sprawie_zapytan_do_SIWZ_10.08.2015r.pdf

 

 

do 24.08.2015 do godz. 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiego i ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej" Nr postępowania RAWiK/08/2015

 1._Ogloszenie_o_zamowieniu_16.07.2015.pdf

 2._SIWZ_wodociag_Reymonta_Jezioranskiego_16.07.2015.pdf

ZIP 3.1_Opis_przedmiotu_zamowienia_wodociag_Jezioranskiego.zip (27MB)

ZIP 3.2_Opis_przedmiotu_zamowienia_wodociag_Reymonta.zip (35MB)


 4._SIWZ_wodociag_Reymonta_Jezioranskiego_15.07.2015_plik_pomocniczy.doc

 

 Zmiana_tresci_SIWZ_22.07.2015_RAWiK_08_2015.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_27.07.2015_RAWiK_08_2015.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_RAWiK_08_2015.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_RAWiK_08_2015.pdf

 

 

do 31.07.2015 do godz. 9:00   

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Budowa sieci wodociągowej Dn 110 PEHD w ulicy Krzywe Koło na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej" Nr postępowania RAWiK/07/2015

 1._Ogloszenie_o_zamowieniu_16.07.2015.pdf

 2._SIWZ_wodociag_Krzywe_Kolo_16.07.2015.pdf

ZIP 3._Opis_przedmiotu_zamowienia_wodociag_Krzywe_Kolo_16.07.2015.zip (24MB)


 4._SIWZ_wodociag_Krzywe_Kolo_16.07.2015_plik_pomocniczy.doc

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_22.07.2015_RAWiK_07_2015.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_24.07.2015.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_27.07.2015_RAWiK_07_2015.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_05.08.2015.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_RAWiK_07_2015.pdf

 

 

do 31.07.2015 do godz. 10:00  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Budowa nowego zespołu kogeneracyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na terenie oczyszczalni ścieków  Żydomice" Nr postępowania RAWiK/06/2015

 Ogloszenie_o_zamowieniu_15072015_RAWiK_06_2015.pdf

 Instrukcja_dla_Wykonawcow_15072015.pdf

 Program_Funkcjonalno_Uzytkowy_15072015.pdf

 

ZIP PFU_kogeneracja_czesc_informacyjna_15072015.zip (41MB) 

 IDW_kogeneracja_15072015_plik_pomocniczy.doc

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_22.07.2015.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_27.07.2015.pdf

 

 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_03.08.2015.pdf

 

 

do 31.07.2015 do godz. 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Kompleksowa ochrona obiektów RAWiK wraz z okresową konserwacją urządzeń systemu ochrony"  Nr postępowania RAWiK/05/2015

Ogloszenie_o_zamowieniu_06072015.pdf

 

SIWZ_post_RAWiK_05_2015_06072015r.pdf  (25,5MB)

 

Zalacznik_nr_1_do SIWZ_plik_pomocniczy.doc

Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_plik_pomocniczy.doc

Zalacznik_nr_3_do_SIWZ_plik_pomocniczy.doc

Zalacznik_nr_4_i_4a_do_SIWZ_plik_pomocniczy.doc

Zalacznik_nr_5_do_SIWZ_plik_pomocniczy.doc

Zalacznik_nr_7_do_SIWZ_plik_pomocniczy.doc

 

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_13072015.pdf

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_13072015.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_20.07.2015.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_5.pdf

 

 

do 16.07.2015 do godz. 10:00

do 14.07.2015 do godz. 10:00

łoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Dostawa do oczyszczalni ścieków  w Żydomicach  wapna palonego mielonego – CaO i   koagulantu PIX-113"  Nr postępowania RAWiK/04/2015

 Ogloszenie_o_zamowieniu16.04.2015.pdf

 

 SIWZ_16.04.2015.pdf

 

SIWZ_ plik pomocniczy16.04.2015.doc


 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_11052015.pdf

 

Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_4.pdf

 

 

do 24.04.2015r. do godz. 10:00 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Dostawa do oczyszczalni ścieków  w Żydomicach  wapna palonego mielonego – CaO i   koagulantu PIX-113"  Nr postępowania RAWiK/03/2015

Ogloszenie_o_zamowieniu02.04.2015.pdf

 

SIWZ_02.04.2015.pdf

 

SIWZ_wapno_palone_i_koagulant_02.04.2015_plik_pomocniczy.doc

 

 Informacja_o_uniewaznieniu_post_RAWiK_03_2015.pdf

 

 do 14.04.2015r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Budowa kanału sanitarnego Dn 250 mm wraz z odejściami bocznymi w ulicach Opoczyńskiej i Paska w Rawie Mazowieckiej"  Nr postępowania RAWiK/02/2015

 1. Ogloszenie o zamowieniu 26.03.2015.pdf

 

 2. SIWZ 26.03.2015.pdf

 

3. Dokumentacja projektowa.zip

 

4. SIWZ 25.03.2015 plik pomocniczy.doc

 

Zmiana tresci SIWZ 30.03.2015.pdf

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_31.03.2015.pdf

 

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_22.04.2015.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

 

 

 

do 14.04.2015r. do godz. 10:00

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym:
"Dostawa polielektrolitu do zagęszczania i odwadniania osadów "  Nr postępowania RAWiK/01/2015

 Ogloszenie_o_zamowieniu_22.01.2015.pdf

 

 Specyfikacja_Istotnych_Warunkow_Zamowienia_22.01.2015.pdf

 

SIWZ_plik_pomocniczy_22.01.2015.doc

 

 Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_SIWZ_28.01.2015.pdf

 

 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_28.01.2015.pdf

 

 

Zapytania_i_wyjasnienia_tresci_SIWZ_30.01.2015.pdf

 

Zmiana_ogloszenia_o_zamowieniu_30.01.2015.pdf

 

SIWZ_wersja_ujednolicona_30.01.2015.pdf

 

SIWZ_wersja_ujednolicona_plik_pomocniczy_30.01.2015r.doc

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_12.02.2015.pdf

 

 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_20.02.2015.pdf

 

 

 

do 06.02.2015r do godz. 10.00

do 04.02.2015r do godz. 10.00

do 02.02.2015r do godz. 10:00

 

 

do 06.02.2015r do godz. 10.00

Unia Europejska, Rawik