16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2012

{jsmallfib[regulamin]}

Ogłoszenie Termin składania ofert

Nazwa zamówienia: „Wykonanie i instalacja 1 tablicy informacyjno-promocyjnej w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz wykonanie i instalacja 3 szt. tablic pamiątkowych po zakończeniu robót, upamiętniających współfinansowanie Projektu przez Unię Europejską w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I’”.

Nr post. ZP-12/2012

Ogloszenie_o_zamowieniu_z_dnia_13082012.pdf

Czesc_A_Wzor_umowy.doc

Zalacznik_1_Wzor_formularza_oferty.doc

Zalacznik_2_Wzor_oswiadczenia.doc

Zalacznik_3_Wzor_oswiadczenia.doc

Zalacznik_4_Wzor_wykazu_uslug.doczesc_A_Wzor_umowy.doc

Zalacznik_5_Wzor_wykazu_osob.doc

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_30082012r.pdf

 

 

do dnia
21.08.2012r
Nazwa zamówienia: „Naprawa pokrycia dachowego na budynku Garażowo-Warsztatowym (obiekt nr 62)
na Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach.”


Nr post. ZP-11/2012

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania_01062012r.pdf

Zalacznik_nr_1_Wzor_formularza_oferty.pdf

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf

Zalacznik_nr_3_Oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

Zalacznik_nr_4_Wzor_Umowy.pdf

Zalacznik_nr_5_rzut_dachu.pdf

Zalacznik_nr_6_Opinia_techniczna.pdf

Zalacznik_nr_7_Kosztorys.pdfInformacja_o_wyniku_postepowania_12062012r.pdfdo dnia
11.06.2012r do godz. 12:00
Nazwa zamówienia: „Naprawa pokrycia dachowego na budynku Garażowo-Warsztatowym (obiekt nr 62)
na Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach.”


Nr post. ZP-10/2012

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania_23052012r.pdf

zalacznik_nr_1_Wzor_Formularza_oferty.pdf

zalacznik_nr_2_Wzor_oswiadczenia_o_spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.pdf

zalacznik_nr_3_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf

zalacznik_nr_4_Wzor_Umowy.pdf

zalacznik_nr_5_rzut_dachu.pdf

zalacznik_nr_6_Opinia_techniczna.pdf

zalacznik_nr_7_Kosztorys_inwestorski.pdf

Zapytanie i odpowiedź_29.05.2012r.pdf

Załącznik nr 8_Kosztorys.pdfZawiadomienie o unieważnieniu postępowania 01.06.2012rZawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_01062012r.pdfdo dnia 31.05.2012r do godz. 12:00
Nazwa zamówienia: "Dostawa wodomierzy na bieżące wymiany u odbiorców"

Nr post. ZP-04/2012
Ogłosszenie o wszęciu postępowania

do dnia 15.02.2012r do godz. 10:00
Nazwa zamówienia: „Wykonanie badań akredytowanych zgodnych z normą ISO/IEC 17025:2005 oraz pobór akredytowany, średniodobowy, próbek objętych akredytacją ścieków, oraz pobór akredytowany wody, osadów ściekowych, odpadów ściekowych oraz gleby w roku 2012.”

Nr post. ZP-02/2012

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania_18012012r.pdf

ZalacznikNr1.pdf

ZalacznikNr2.pdf


Informacja o wyniku postępowania

Informacja_o_wyniku_postepowania_27012012r.pdf

do dnia 25.01.2012r do godz. 10:00
Nazwa zamówienia: „Dzierżawa mobilnej stacji (prasy filtracyjnej) do odwadniania osadów ściekowych na okres 3 miesięcy.”

Nr post. ZP-01/2012

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania13012012.pdf

ZalacznikNr1.pdf

ZalacznikNr2.pdf


Zapytania i wyjaśnienia

Zapytania_i_wyjasnienia_18012012r.pdf


Informacja o wyniku postępowania

Informacja_o_wyniku_postepowania_23012011.pdfdo dnia 20.01.2012r do godz. 12:00
Nazwa zamówienia: Zakup paliw płynnych dla pojazdów bedących na wyposażeniu w Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Numer postępowania: ZP-13/2011
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (ogłoszenie zakup paliw płynnch plik ępowia

Unia Europejska, Rawik