16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2011

{jsmallfib[regulamin]}

Ogłoszenie Termin składania ofert
Nazwa zamówienia: „Dostawę oleju opałowego do obiektów Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”

Nr post. ZP-14/2011

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

Informacja_o_wyniku_postepowania_ZP_14_2011.pdf


do dnia 16.12.2011r do godz. 10:00
Nazwa zamówienia: „Zakup paliw płynnych dla pojazdów bedących na wyposażeniu w Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.”

Nr post. ZP-13/2011

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

Informacja_o_wyniku_postepowania_paliwa_ZP_13_2011.pdf

do dnia 16.12.2011r do godz. 10:30
Nazwa zamówienia: „Przygotowanie projektu graficznego, wydruk i dostarczenie broszur informacyjnych dot. projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” do siedziby Zamawiającego w ilości: 350 szt.”

Nr post. ZP-08/2011

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania_21092011r.pdf

Informacja_o_wyniku_postepowania_29092011r.pdf

do dnia 28.09.2011r
Nazwa zamówienia: „wykonanie usługi czyszczenia separatorów”

Nr post. ZP-07/2011

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

do dnia 11.08.2011r do godz. 10:00
Zamówienie publiczne na: „Wykonanie aktualizacji Studium Wykonalności w zakresie ponownego wyliczenia luki finansowej dla projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka-Faza I”

Nr post. ZP-06/2011

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania.pdf

Informacja_o_wyniku_postepowania_ZP-06_2011.pdf


do dnia 29.07.2011r do godz. 10:00
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie operatów szacunkowych w celu ustalenia kwoty wynagrodzenia (z tytułu ustanowienia służebności przesyłu) i/lub kwoty odszkodowań (z tytułu szkody trwałej) dla właścicieli nieruchomości gruntowych, w związku z koniecznością posiadania przez RAWiK Sp. z o.o. prawa władania gruntami na których planowana jest budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, w związku z realizacją projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I''.

Nr post ZP-05/2011

Ogloszenie_o_wszczeciu_postepowania_05052011.pdf


Zalacznik_nr_1_Wzor_formularza_oferty.pdf


Zalacznik_nr_2_Wzor_oswiadczenia_o_braku_podstaw_do_wykluczenia.pdf


Zalacznik_nr_3_Wykaz_wykonanych_uslug.pdf


Zalacznik_nr_4_Wzor_umowy.pdf


Zalacznik_nr_5_Wykaz_dzialek_do_wyceny.pdfInformacja o wyniku postepowania

Informacja_o_wyniku_postepowania_25052011r.pdf23.05.2011r 
   
Nazwa zamówienia: Zakup paliw płynnych dla pojazdów bedących na wyposażeniu w Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
Numer postępowania: ZP-13/2011
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania (ogłoszenie zakup paliw płynnch plik pdf w załączniku).

Unia Europejska, Rawik