16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2010

{jsmallfib[regulamin]}

Ogłoszenie Termin składania ofert
Ogłoszenie o prztargu pisemnym ofertowym na: sprzedaż maszyn i urzadzeń

Ogloszenie_przetarg_na_sprzedaz_maszyn.pdf

Regulamin_przetarg_na_sprzedaz_maszyn.pdf

zalacznik_nr_1.pdf

zalacznik_nr_2.pdf

zalacznik_nr_3.pdf

Wybór najkorzystniejszej oferty:
10.09.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Nadzór archeologiczny przy realizacji zadania: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Żydomicach o przepustowości Q=7000m³/d dla Miasta Rawa Mazowiecka na działkach nr ew. 359, 364/1, 394, 397, 648, 660, 755, 765, 766 obręb Konopnica gm. Rawa Mazowiecka.

postepowanie_archeolog.pdf

zalacznik_nr_1_Postanowienie_WUOZ_w_LODZI.pdf

zalacznik_nr_2_Decyzja_nr_167_2008.pdf

zalacznik_nr_3_IW-1ZT-1.pdf

zalacznik_nr_4_mapy_terenu_oczyszczalni.pdf

zalacznik_nr_5_IXW-projekt_prac_geologicznych.pdf

zalacznik_nr_6_XIVW_Ocena_oddziaływania_na_Srodowisko.pdf

zalacznik_nr_7_Wykaz_sieci_i_przewodow_energetycznych.pdf


Wynik postępowania na nadzór archeologiczny archeologicznego:

wynik_postepowania_archeologicznego.pdf

22.06.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Dostawa i montaż zestawu sterującego pracą pomp II stopnia na Stacji Uzdatniania Wody - PZ-15/2010

Ogloszenie_o_wszczeciu_postep_moder_SUW_Tatar_pdf.pdf

Zalacznik_1_MODERNIZACJA_zestawu_sterujacego_TATAR_pdf.pdf


Wynik postępowania modernizacja zestawu

Wynik_postepowania_modernizacja_zestawu.pdf

24.06.2010r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Samochód osobowy ZP 12/2010

ogloszenie_auto_b.pdf

odpowiedz_dotyczaca_zapytania_ofertowego_zp122010.pdf

wynik_postepowania_auto_zp122010.pdf

30.04.2010
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Samochód osobowy

ogloszenie_auto.pdf15.04.2010r.
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania ZP 07/2010

uniewaznienie_postepowania_auto_zp-072010.pdf15.04.2010r. 
   

Unia Europejska, Rawik