16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Plan_postepowan_RAWiK.pdf
 
Ogłoszenie Termin składania ofert

Ogłoszenie zapytanie ofertowe: "Modernizacja systemu automatyki i sterowania dla Ujęć Wody w Boguszycach i Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej"
Nr postępowania ZP-17/2018

Termin składania ofert do 13.07.2018r do godz. 10:00

 

Zapytanie_ofertowe_z_dnia_06.07.2018r_post_nr_ZP_17_2018.pdf

 DOC  Zalacznik_nr_1_wzor_Formularza_ofertowego.doc

 DOC  Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan_plik_pomocniczy.doc

   Zalacznik_nr_3_Wzor_umowy.pdf

 RAR  Zalacznik_nr_4_UW_Boguszyce_sch_elektr.rar

   Zalacznik_nr_5a_Schenat_Technologiczny_SUW_Kolejowa.pdf

   Zalacznik_nr_5b_Opis_techniczny_SUW_Kolejowa.pdf

 RAR  Zalacznik_nr_5c_SUW_Kolejowa_sch_elektr.rar

 

  Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_Zapytania_ofertowego_09.07.2018r.pdf

  Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_Zapytania_ofertowego_10.07.2018r.pdf

  Zestawienie_zlozonych_ofert_ZP_17_2018.pdf

  Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_ZP_17_2018.pdf

 

 

do 13.07.2018r do godz. 10:00

Ogłoszenie zapytanie ofertowe: "Kompleksowa ochrona obiektów RAWiK w Rawie Mazowieckiej wraz z okresową konserwacją urządzeń systemu ochrony."
Nr postępowania ZP-16/2018

Termin składania ofert 28.06.2018r. do godz.12:00.

 

Zapytanie_ofertowe_ochrona_20.06.2018.pdf

 DOC  Zalacznik_nr_1_formularz_ofertowy.doc

 DOC  Zalacznik_nr_2_wykaz_wykonanych_uslug.doc

 DOC  Zalacznik_nr_3__wykaz_osob.doc

 DOC  Zalacznik_nr_4_i 4a _oswiadczenie.doc

 DOC  Zalacznik_nr_5_oswiadczenie_wykonawcy_o _spelnianiu_warunkow_udzialu_w_postepowaniu.doc

Zalacznik_nr_6_wzor_umowy.pdf

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_05.07.2018.pdf

 

 

do 28.06.2018r. do godz.12:00.

Ogłoszenie zapytanie ofertowe: "Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi"
Nr postępowania ZP-05/2018

Termin składania ofert 28.03.2018r godz.: 12:00.

 

Zapytanie_ofertowe_20.03.2018.pdf

Formularz_ofertowy.pdf

Wzor_umowy.pdf

 

DOCX  Zal_nr_1_Wzor_Oferta_cenowa_plik_pomocniczy.docx

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_16.04.2018r..pdf

 

 


do 28.03.2018r godz.: 12:00.

Unia Europejska, Rawik