24 Maja 2018    |    Imieniny obchodzą: Joanna, Zuzanna, Milena

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Plan_postepowan_RAWiK.pdf
 
Ogłoszenie Termin składania ofert

Ogłoszenie zapytanie ofertowe: "Przekazywanie osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Żydomicach do stosowania władającym powierzchnią ziemi"
Nr postępowania ZP-05/2018

Termin składania ofert 28.03.2018r godz.: 12:00.

 

Zapytanie_ofertowe_20.03.2018.pdf

Formularz_ofertowy.pdf

Wzor_umowy.pdf

 

DOCX  Zal_nr_1_Wzor_Oferta_cenowa_plik_pomocniczy.docx

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_16.04.2018r..pdf

 

 


do 28.03.2018r godz.: 12:00.

Unia Europejska, Rawik