16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

2017

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych.pdf
 
Ogłoszenie Termin składania ofert

Ogłoszenie zapytanie ofertowe: ,,Opracowanie koncepcji modernizacji Oczyszczalni ścieków Żydomice’’.


Nr postępowania ZP-29/2017

W wyniku pytań nastąpiła zmiana terminu składania ofert z 12.12.2017 r. godz.: 24:00. na 19.12.2017 r. godz.: 24:00

Termin składania ofert 12.12.2017r godz.: 24:0.

 

Zapytanie_ofertowe_04.12.2017.pdf

DOC  Zapytanie_ofertowe_plik_pomocniczy_04.12.2017.doc

 

Zal_nr1_Formularz_ofertowy.pdf

Zal_nr2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

Zal_nr3_Wykaz_osob.pdf

Zal_nr4_Wykaz_zamowien.pdf

Zal_nr5_Wzor_umowy.pdf

Pytania_do_tresci_zapytania_ofertowego.pdf

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_Zapytania_ofertowego_14.12.2017.pdf

 

Zestawienie_zlozonych_ofert_ZP_29_2017.pdf

 

 Informacja_o_wyborze_26.01.2018r.pdf

 

 

do 19.12.2017 r. godz.: 24:00

do 12.12.2017r godz.: 24:0

Ogłoszenie zapytanie ofertowe: Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’.


Nr postępowania ZP-30/2017

Termin składania ofert 30.11.2017r godz.: 10:00.

 

 Zapytanie_ofertowe.pdf

 

 Zal_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

 

 Zal_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

 

 Zal_nr_3_Wzor_umowy.pdf

 

 Zal_nr_4_Formularz_ofertowy.pdf

 

 Zal_nr_5_Obowiazki_informacyjne_Beneficjenta.pdf

 

DOCX  Zalacznik_nr_4_Formularz_ofertowy.docx

 

 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_ZP_30_2017.pdf

 

 

do 30.11.2017r godz.: 10:00.

Ogłoszenie zapytanie ofertowe: Działania informacyjno-promocyjne na potrzeby projektu: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’.

Nr postępowania ZP-27/2017

Termin składania ofert 08.11.2017r. do godz. 16:00

 

 Zapytanie_ofertowe.pdf

 

 Zal_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf

 

 Zal_nr_2_Oswiadczenie_o_braku_powiazan.pdf

 

 Zal_nr_3_Wzor_umowy.pdf

 

 Zal_nr_4_Formularz_ofertowy.pdf

 

 Zal_nr_5_Obowiazki_informacyjne_Beneficjenta.pdf

 

DOCX  Zalacznik_nr_4_Formularz_ofertowy .docx

 

 


do 08.11.2017r. do godz. 16:00

Ogłoszenie zapytanie ofertowe "Okresowy przegląd i pomiary instalacji elektrycznych w okresie od 2017 r do 2019 r."

Nr postępowania ZP-07/2017

Termin składania ofert 04-04-2017 r. do godz. 10:00

 

Zapytanie_ofertowe-Okresowy_przeglad_i_pomiary_instalacji_elektrycznych_w_okresie_od_2017_do_2019.pdf

 

DOCX  Oferta_cenowa_ZP-07_2017.docx

 

Protokol_z_wyboru_oferty_ZP-07_2017.pdf

 

04-04-2017 r. do godz. 10:00

OGŁOSZENIE  zapytanie ofertowe "Zakup i dostawa fabrycznie nowych wodomierzy do pomiaru ilości wody zimnej o średnicach DN-15 – DN-100 do Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.".

Numer postępowania ZP-05/2017

 

Termin składania ofert: 22.02.2017r

 

Zapytanie_ofertowe_14.02.2017_ZP-05_2017.pdf

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_opisu_przedmiotu_zamowienia_20.02.2017.pdf

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_opisu_przedmiotu_zamowienia_20.02.2017_B.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_ZP_05_2017.pdf

 

 

22.02.2017r

OGŁOSZENIE  zapytanie ofertowe "Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń dla zadania Budowa wodociągu w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz odcinków od ul.  Fredry (wraz z odejściami bocznymi do granicy nieruchomości ) wraz z pełnieniem  nadzoru autorskiego".

Numer postępowania ZP-04/2017

 

Termin składania ofert: 14.02.2017r

 

 Zapytanie_ofertowe_ZP_04_2017.pdf

 Zalacznik_mapka_pogladowa.pdf

 Warunki_umowy.pdf

Zapytania_i_wyjasnienia_do_tresci_Zapytania_ofertowego_13.02.2017r.pdf

 

Informacja_o_wyborze_oferty_16.02.2017.pdf

 

 

 

 

 14.02.2017r

OGŁOSZENIE  zapytanie ofertowe  „Wymiana złóż filtracyjnych w odżelaziaczach w Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Katowickiej w Rawie Mazowieckiej".

Nr postępowania ZP-03/2017

 

Termin składania ofert: 06.02.2017 godz. 12:00.

 

Zapytanie_wymiana_zloz.pdf

 

Zapytania_i_wyjasnienia_do_zapytania_ofertowego.pdf

 

Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_08.02.2017.pdf

 

 

06.02.2017 godz. 12:00.  

 

 

 

 

 

Unia Europejska, Rawik