16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Informacji o wyborze oferty

Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 02 listopada 2015 r. w wyniku przeprowadzonej oceny ofert, złożonych przez firmy audytorskie w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w dniu 13 października 2015 r. w prasie „Dziennik Łódzki” i na stronie internetowej Spółki, Rada Nadzorcza wybrała firmę POL – TAX Sp. z o. o. z siedziba w Warszawie, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2695 w rejestrze prowadzonym przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.

Unia Europejska, Rawik