24h Pogotowie WOD-KAN: 601 395 677
Zgłaszanie awarii sieciowych SUW Kolejowa (do godz. 22.00):: 46 814 36 33

Województwo łódzkie jest narażone na problem suszy, dlatego zwracamy się z prośbą do mieszkańców Rawy Mazowieckiej o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdza brak zagrożenia dla systemów wodociągowych , jako formy rozprzestrzeniania się koronawirusa. Obecnie nie ma żadnych dowodów na przeżycie wirusa COVID – 19 w wodzie pitnej.
Strefa Klienta
Ruszyły prace projektowe dot. Stacji Uzdatniania Wody TATAR

W dniu 20 maja 2020 r. została zawarta umowa z Wykonawcą Jerzym Kujawskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą – Pracownia Inwestycyjno-Projektowa Jerzy Kujawski z siedzibą w Iławie.

W ramach zamówienia o wartości 53 500,00 zł netto, Wykonawca opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania pn. „Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody TATAR w Rawie Mazowieckiej”.

Wykonawca w ciągu 45 dni od dnia podpisania umowy przedstawi koncepcję rozwiązań rozbudowy i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody „TATAR”,
a w przeciągu 4 m-cy od daty zawarcia umowy opracuje dokumentację projektową wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wykonawca do czasu zakończenia robót na podstawie opracowanej dokumentacji będzie pełnił nadzór autorski.

 

Powrót
Projekt i wykonanie interaktywa.pl