16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Przydatne linki

rawik.pl > 

Taryfy - zbiorcza tabela opłat

 

Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych                       Uchwałą nr XXXV/257/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 roku

oraz

Uchwała nr V/18/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie(...)

 

Zbiorcza tabela cen i opłat

  za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta

 

Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

Jednostka rozliczeniowa

Stawka netto bez vat

STAWKA PO UWZGLĘDNIENIU

DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA

netto bez vat

brutto z vat

W O D A

      1WA – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,85

3,23

3,49

      1WB *) – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,85

2,63

2,84

      1WC  – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,85

   3,85 **)

4,16

      2W   – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
                i FARMACEUTYCZNY

zł / m3

3,85

    3,85 **)

4,16

      3W- PRZEMYSŁ POZOSTAŁY

zł / m3

3,85

     3,85**)

4,16

Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

      1SA – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

5,30

5,72

      1SB *) – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

4,37

4,72

      1 SC  – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

5,93 **)

6,40

2SA – przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT       nie przekraczających 1,5kg/m³

zł / m3

8,12

    8,12**)

8,77

2SB -  przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT powyżej 1,5kg/m³ do 2,5kg/m³

zł / m3

8,12

     8,12 **)

8,77

Ś C I E K  I    O P A D O W E     I     R O Z T O P O W E

1D, 2D, 3D

zł / m³ 

2,68

2,68**)

2,89

*)    - domy dziecka, kluby sportowe, publiczne zoz, parafie, warsztaty terapii zajęciowej

**) – bez dopłat z budżetu miasta

 

Tabela 2. stawki opłat abonamentowych

RODZAJ STAWKI

Jednostka  rozliczeniowa

STAWKA

netto bez vat

brutto z vat

W O D A

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców  o zapotrzebowaniu  maks. nie przekraczającego 2,5m3/h

zł / odbiorcę / m-c

2,89

3,12

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców o zapotrzebowaniu  maks. powyżej 2,5m3/h, lecz nie przekraczającego 20,05m3/h

zł / odbiorcę / m-c

22,84

24,67

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców  o zapotrzebowaniu  maksymalnym powyżej 20,0 m3/h

zł / odbiorcę / m-c

628,07

678,31

Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wodomierza innego niż główny

zł /rozliczenie

2,50

2,70

Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 1S

zł / odbiorcę / m-c

3,75

4,05

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 2SA

zł / odbiorcę / m-c

96,13

103,82

Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 2SB

zł / odbiorcę / m-c

683,15

737,80

         

 

Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą nr XIV/103/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r.

Zbiorcza tabela cen i opłat

  za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta

 

Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

Jednostka rozliczeniowa

Stawka netto bez vat

STAWKA PO UWZGLĘDNIENIU

DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA

netto bez vat

brutto z vat

W O D A

1WA – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

3,23

3,49

1WB – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

2,63

2,84

1WC – PODMIOTY GOSPODARCZE -  CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

   3,54

3,82*)

2W   – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY i FARMACEUTYCZNY

zł / m3

3,57

    3,57

3,86*)

3W- PRZEMYSŁ POZOSTAŁY

zł / m3

3,59

    3,59

3,88*)

Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

1SA  – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

5,30

5,72

 1SB – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

4,37

4,72

1 SC – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

5,93

6,40*)

2SA – przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT       nie przekraczających 1,5kg/m³

zł / m3

8,12

8,12

8,77*)

2SB -  przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT powyżej 1,5kg/m³ do 2,5kg/m³

zł / m3

8,12

8,12

8,77*)

Ś C I E K  I    O P A D O W E     I     R O Z T O P O W E

1D

zł / m³ 

2,68

0,09

0,10

2D

zł / m³

2,68

2,68

2,89*)

*) – bez dopłat z budżetu miasta

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik