16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Przydatne linki

rawik.pl > 

Aktualności

Pod koniec września br. rozpoczną się utrudnienia w ruchu od skrzyżowania w ul. Zamkowa Wola do granic miasta Rawa Mazowiecka i wzdłuż ul. Aleksandrówka w związku z budową kanalizacji deszczowej.

Inwestor Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu inwestycji polegającej na budowie odwodnienia dla ul. Aleksandrówka w Rawie Mazowieckiej.
Zadanie obejmuje w szczególności budowę nowego odcinka kanału deszczowego z żelbetu
o długości około 850 mb i średnicy 1000 mm w ul. Aleksandrówka, wraz z montażem urządzenia do podczyszczania wód deszczowych (osadnik i separator) przy wylocie ww. kanału deszczowego do odbiornika – Rzeki Rylki.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 14.04.2017 r.

Wycieczka do Wrocławia – to nagroda za udział w konkursie ekologicznym organizowanym przez Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
W dniu 12.04.2017 r. Spółka „RAWiK” zorganizowała wycieczkę do Wrocławia w ramach nagrody dla laureatów konkursu ekologicznego pt. „Zdrój wodny w obiektywie”. Uczestnikami konkursu była młodzież gimnazjalna z rawskich szkół. Konkurs miał na celu przybliżenie uczniom tematyki z zakresu ekologii wodnej. Idea kształtowania proekologicznej i prozdrowotnej postawy młodego pokolenia aktywnie upowszechniona została poprzez wykonanie prezentacji filmowej nt. zasobów wodnych w nawiązaniu do zdrojów wodnych (poidełek) zamontowanych przez naszą spółkę w szkołach – mówi Prezes Pan Sebastian Gromek. Prace zostały wykonane przy ścisłej współpracy całej społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, rodziców) z lokalnym samorządem włącznie (Urząd Miasta Rawa Mazowiecka).

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 5.09.2016 r.

W dniu 05.09.2016 r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zawarły umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie nowych inwestycji.

W wyniku pozytywnej oceny dokumentacji aplikacyjnej, projekt pn.: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II’’, uzyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Priorytetu II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 24.02.2017 r.

Do 15 marca 2017 r. trwają uzgodnienia mieszkańców dot. lokalizacji przyłącza wody w ramach budowy sieci wodociągowej w ul. Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz drogach wewnętrznych od ul. Fredry.

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. przystąpiły do wykonywania projektu sieci wodociągowej z przyłączami wody w granicach działek drogowych do posesji w ulicach Krasickiego, Staffa, Żeromskiego, Dąbrowskiej oraz drogach wewnętrznych od ul. Fredry w miejscowości Rawa Mazowiecka.

Informujemy, że istnieje możliwość uzgodnienia lokalizacji przyłącza wody w pasie drogowym w nawiązaniu do docelowego zagospodarowania działek budowlanych usytuowanych przy ww. ulicach.
W tym celu prosimy o nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego z firmą projektową działającą na nasze zlecenie  w terminie do 15.03.2017

firma „KOMA” Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c.
ul. Północna 27/29 p.111, 91-420 Łódź

e-mail – 24 godziny na dobę: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. stacjonarny: 42 630 04 84 – od pon. do piątku w godz. 8:00 – 16:00
tel. stacjonarny: 42 632 81 64 – od pon. do piątku w godz. 8:00 – 16:00
tel. komórkowy: 502 286 110

Aktualności stan na dzień 12.07.2016 r.

Prawie 360 000 zł przeznaczyły Rawskie Wodociągi i Kanalizacja na inwestycję w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną.
W czerwcu „RAWiK” zawarł umowę na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Dolna, Asnyka, Zapolskiej. Roboty budowlano-montażowe prowadzi konsorcjum firm: „Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja Tadeusz Sowik” oraz Partner Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK Łukasz Sowik” obydwie firmy mają siedzibę w Rawie Mazowieckiej. Wykonawca został wybrany na podstawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego spełniając warunki udziału w postępowaniu. Jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik