20 Lutego 2018    |    Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Przydatne linki

rawik.pl > 

Dla klienta

Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych Uchwałą nr XIV/103/2016 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 25 lutego 2016 r.

Zbiorcza tabela cen i opłat

  za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta

 

Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki

TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

Jednostka rozliczeniowa

Stawka netto bez vat

STAWKA PO UWZGLĘDNIENIU

DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA

netto bez vat

brutto z vat

W O D A

1WA – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

3,23

3,49

1WB – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

2,63

2,84

1WC – PODMIOTY GOSPODARCZE -  CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

3,54

   3,54

3,82*)

2W   – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY i FARMACEUTYCZNY

zł / m3

3,57

    3,57

3,86*)

3W- PRZEMYSŁ POZOSTAŁY

zł / m3

3,59

    3,59

3,88*)

Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

1SA  – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

5,30

5,72

 1SB – CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

4,37

4,72

1 SC – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

zł / m3

5,93

5,93

6,40*)

2SA – przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT       nie przekraczających 1,5kg/m³

zł / m3

8,12

8,12

8,77*)

2SB -  przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT powyżej 1,5kg/m³ do 2,5kg/m³

zł / m3

8,12

8,12

8,77*)

Ś C I E K  I    O P A D O W E     I     R O Z T O P O W E

1D

zł / m³ 

2,68

0,09

0,10

2D

zł / m³

2,68

2,68

2,89*)

*) – bez dopłat z budżetu miasta

Czytaj więcej...

Oczyszczalnia – laboratorium

Laboratorium spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja świadczy usługi badawcze dla Klientów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie badań fizykochemicznych wód, ścieków i osadów ściekowych w zakresie:

 • pobierania próbek do badań: wody, ścieków, osadów,
 • badań fizykochemicznych osadów,
 • badań fizykochemicznych ścieków,
 • badań fizykochemicznych wody.


Formularz „Zlecenia wykonania badań” ; „Wzór Protokołu pobrania próbki”  oraz „Cennik za wykonanie badań”  i  „ Instrukcja Pobierania próbek wody, ścieków i odcieków”  - dostępne są poniżej.


Świadczymy usługi w oparciu o dobrą praktykę laboratoryjną, której elementy zawarte są w Polityce Jakości (dostępna poniżej). Laboratorium wyposażone jest w nowoczesną aparaturę pomiarową, która jest odpowiednio nadzorowana, sprawdzana i kalibrowana. Załoga laboratorium to doświadczony, wykwalifikowany personel, który swe kompetencje podnosi m.in. poprzez udział w szkoleniach.

Podstawowym celem laboratorium jest uzyskiwanie zadowolenia oraz zaufania naszych klientów poprzez dostarczanie rzetelnych, wiarygodnych oraz obiektywnych wyników badań wykonywanych zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami


Więcej informacji uzyskają Państwo :

 • pod numerem telefonu: 46 814 44 34
 • pocztą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  
 • w siedzibie laboratorium na Oczyszczalni ścieków w Żydomicach, 96-200 Rawa Mazowiecka

 

 

Cennik_uslug_laboratorium_za_wykonanie_analiz.doc
Certyfikat_ISO9001_Laboratorium_Rawskie_wododciagi.pdf
F2P7_Zlecenie_wykonania_badan.doc
P8F5_Protokol_z_pobrania_probki_do_badan_Przyjecia_probki.doc
P8I1_Instrukcja_Pobierania_probek_wody_sciekow_i_odciekow.pdf
Polityka_Jakosci_16_09_2014r.pdf

Taryfy - zbiorcza tabela opłat

Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjęty

  Uchwałą nr XXXV/257/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 roku oraz Uchwałą przedłużającą nr nr XXVI/190/17 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 9 lutego 2017

Czytaj więcej...

Podkategorie

 • Komunikaty
  Liczba artykułów:
  6
 • Do pobrania
  Liczba artykułów:
  1
 • Taryfy - zbiorcza tabela opłat

   

  Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych                       Uchwałą nr XXXV/257/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 roku

  oraz

  Uchwała nr V/18/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie(...)

   

  Zbiorcza tabela cen i opłat

    za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta

   

  Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki

  TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

  Jednostka rozliczeniowa

  Stawka netto bez vat

  STAWKA PO UWZGLĘDNIENIU

  DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA

  netto bez vat

  brutto z vat

  W O D A

        1WA – CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  3,85

  3,23

  3,49

        1WB *) – CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  3,85

  2,63

  2,84

        1WC  – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  3,85

     3,85 **)

  4,16

        2W   – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
                  i FARMACEUTYCZNY

  zł / m3

  3,85

      3,85 **)

  4,16

        3W- PRZEMYSŁ POZOSTAŁY

  zł / m3

  3,85

       3,85**)

  4,16

  Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

        1SA – CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  5,93

  5,30

  5,72

        1SB *) – CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  5,93

  4,37

  4,72

        1 SC  – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

  zł / m3

  5,93

  5,93 **)

  6,40

  2SA – przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT       nie przekraczających 1,5kg/m³

  zł / m3

  8,12

      8,12**)

  8,77

  2SB -  przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT powyżej 1,5kg/m³ do 2,5kg/m³

  zł / m3

  8,12

       8,12 **)

  8,77

  Ś C I E K  I    O P A D O W E     I     R O Z T O P O W E

  1D, 2D, 3D

  zł / m³ 

  2,68

  2,68**)

  2,89

  *)    - domy dziecka, kluby sportowe, publiczne zoz, parafie, warsztaty terapii zajęciowej

  **) – bez dopłat z budżetu miasta

   

  Tabela 2. stawki opłat abonamentowych

  RODZAJ STAWKI

  Jednostka  rozliczeniowa

  STAWKA

  netto bez vat

  brutto z vat

  W O D A

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców  o zapotrzebowaniu  maks. nie przekraczającego 2,5m3/h

  zł / odbiorcę / m-c

  2,89

  3,12

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców o zapotrzebowaniu  maks. powyżej 2,5m3/h, lecz nie przekraczającego 20,05m3/h

  zł / odbiorcę / m-c

  22,84

  24,67

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców  o zapotrzebowaniu  maksymalnym powyżej 20,0 m3/h

  zł / odbiorcę / m-c

  628,07

  678,31

  Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wodomierza innego niż główny

  zł /rozliczenie

  2,50

  2,70

  Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 1S

  zł / odbiorcę / m-c

  3,75

  4,05

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 2SA

  zł / odbiorcę / m-c

  96,13

  103,82

  Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 2SB

  zł / odbiorcę / m-c

  683,15

  737,80

           

   

  Liczba artykułów:
  1

Unia Europejska, Rawik