16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Przydatne linki

rawik.pl > 
 • Spółka
  Liczba artykułów:
  7
 • Fundusze Unijne
  Liczba artykułów:
  3
 • Dla klienta
  Liczba artykułów:
  13
  • Komunikaty
   Liczba artykułów:
   9
  • Do pobrania
   Liczba artykułów:
   1
  • Taryfy - zbiorcza tabela opłat

    

   Wyciąg z taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przyjętych                       Uchwałą nr XXXV/257/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 roku

   oraz

   Uchwała nr V/18/15 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie(...)

    

   Zbiorcza tabela cen i opłat

     za okres od 1 kwietnia 2015 r. do 31 marca 2016 r.

   za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłat z budżetu  miasta

    

   Tabela 1. ceny za zużywaną wodę i odprowadzane ścieki

   TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG

   Jednostka rozliczeniowa

   Stawka netto bez vat

   STAWKA PO UWZGLĘDNIENIU

   DOPŁATY Z BUDŻETU MIASTA

   netto bez vat

   brutto z vat

   W O D A

         1WA – CELE SOC.-BYTOWE

   zł / m3

   3,85

   3,23

   3,49

         1WB *) – CELE SOC.-BYTOWE

   zł / m3

   3,85

   2,63

   2,84

         1WC  – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

   zł / m3

   3,85

      3,85 **)

   4,16

         2W   – PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY
                   i FARMACEUTYCZNY

   zł / m3

   3,85

       3,85 **)

   4,16

         3W- PRZEMYSŁ POZOSTAŁY

   zł / m3

   3,85

        3,85**)

   4,16

   Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

         1SA – CELE SOC.-BYTOWE

   zł / m3

   5,93

   5,30

   5,72

         1SB *) – CELE SOC.-BYTOWE

   zł / m3

   5,93

   4,37

   4,72

         1 SC  – PODMIOTY GOSPODARCZE -    CELE SOC.-BYTOWE

   zł / m3

   5,93

   5,93 **)

   6,40

   2SA – przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT       nie przekraczających 1,5kg/m³

   zł / m3

   8,12

       8,12**)

   8,77

   2SB -  przem. o stężeniu zanieczyszczeń ChZT powyżej 1,5kg/m³ do 2,5kg/m³

   zł / m3

   8,12

        8,12 **)

   8,77

   Ś C I E K  I    O P A D O W E     I     R O Z T O P O W E

   1D, 2D, 3D

   zł / m³ 

   2,68

   2,68**)

   2,89

   *)    - domy dziecka, kluby sportowe, publiczne zoz, parafie, warsztaty terapii zajęciowej

   **) – bez dopłat z budżetu miasta

    

   Tabela 2. stawki opłat abonamentowych

   RODZAJ STAWKI

   Jednostka  rozliczeniowa

   STAWKA

   netto bez vat

   brutto z vat

   W O D A

   Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców  o zapotrzebowaniu  maks. nie przekraczającego 2,5m3/h

   zł / odbiorcę / m-c

   2,89

   3,12

   Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców o zapotrzebowaniu  maks. powyżej 2,5m3/h, lecz nie przekraczającego 20,05m3/h

   zł / odbiorcę / m-c

   22,84

   24,67

   Stawka opłaty abonamentowej za gotowość dla odbiorców  o zapotrzebowaniu  maksymalnym powyżej 20,0 m3/h

   zł / odbiorcę / m-c

   628,07

   678,31

   Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wodomierza innego niż główny

   zł /rozliczenie

   2,50

   2,70

   Ś C I E K I    S A N I T A R N E     I    P R Z E M Y S Ł O W E

   Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 1S

   zł / odbiorcę / m-c

   3,75

   4,05

   Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 2SA

   zł / odbiorcę / m-c

   96,13

   103,82

   Stawka opłaty abonamentowej za gotowość – grupa 2SB

   zł / odbiorcę / m-c

   683,15

   737,80

            

    

   Liczba artykułów:
   1
 • Przetargi
  Liczba artykułów:
  2
 • Inwestycje
  Liczba artykułów:
  1

Unia Europejska, Rawik