23 Lutego 2019    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Plany inwestycyjne

„Projekt dotyczący uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Rawa Mazowiecka objął najpilniejszy do realizacji zakres. Nie mniej jednak Spółka „RAWiK” mając na uwadze pozostałe potrzeby w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej planuje  kolejne inwestycje. Planowany do realizacji zakres został objęty w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej na lata 2012 – 2016 i obejmuje:

  • Budowę kanalizacji deszczowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w ul. Dolna, Słowackiego, Łąkowa, Os. Skierniewicka, Paska,  Krasickiego, Żeromskiego, Staffa, Dąbrowskiego, Fredry wraz z budową kilku oczyszczalni wód deszczowych,

  • Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w ul. Asnyka, Dolnej, Zapolskiej, Paska, Staffa, Żeromskiego, Krasickiego, Dąbrowskiej i Fredry.

  • Budowę sieci wodociągowej na terenie miasta Rawa Mazowiecka w ul. Asnyka, Dolnej, Zapolskiej, Krasickiego, Staffa, Żeromskiego wraz z przejęciem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w ul. Katowickiej i na terenie Os. Nad Zalewem „Tatar”.strona w konstrukcji

Unia Europejska, Rawik