16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

Zakres Projektu

Zakres projektu w ujęciu geograficznym obejmuje obszar aglomeracji Rawa Mazowiecka w części obejmującej teren miasta Rawa Mazowiecka oraz oczyszczalnię ścieków, która jest zlokalizowana na terenie miejscowości Żydomice w obrębie gminy Rawa Mazowiecka.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje roboty budowlane w ramach zadań:

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Żydomicach o przepustowości Q = 7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka poprzez:

 • przebudowę istniejącego systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków do odbiornika,
 • przebudowę i rozbudowę ciągu mechanicznego,
 • modernizację ciągu biologicznego oczyszczania ścieków,
  przebudowę instalacji gospodarki osadowej i linii biogazu,
 • instalację systemu AKPiA i monitoringu dla całej oczyszczalni.

   

Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków komunalnych - budowa i renowacja kanalizacji sanitarnej oraz budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej oraz Modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę - Etap II, w ramach realizacji projektu : "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka - Faza I" poprzez:

 • budowę sieci kanalizacji sanitarnej - (o łącznej długości ok. 8 km) w ulicach Aleksandrówka, Zamkowa Wola i odcinek za rzekę Rylkę oraz odcinek wzdłuż rz. Rylki, Jerozolimska, Mszczonowska, Wyszyńskiego, Południowa, Tomaszowska, Jeżowska, Miodowa do ul. Jeżowskiej - Miodowa, Willowa, 1-go Maja, Księże Domki, Katowicka, odcinek skrzyżowanie ul. Warszawskiej z ul. Miłą,
 • renowację fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej (o łącznej długości ok. 2 km) w ulicachWarszawskiej, Miłej, Reymonta, Południowej, Plac Wolności, Cmentarnej,Słowackiego,
 • budowę sieci kanalizacji deszczowej (o łącznej długości ok. 3 km) w ulicach Reymonta, Miłej, Warszawskiej, Lenartowicza/Południowa, Gąsiorowskiego/ Południowa, Konstytucji 3 Maja, Tomaszowska, Nowa, Niepodległości, Zwolińskiego, Wyszyńskiego, Pl. Piłsudskiego, Słowackiego,
 • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej (o łącznej długości ok. 1 km) w ulicach Słowackiego, odcinek od ul. Słowackiego do wylotu nr 3 (1), Armii Krajowej, PI. Wolności, Polnej, Krakowskiej, Adama Mickiewicza, Zatylnej, Kościuszki,
 • budowę sieci wodociągowej (o łącznej długości ok. 3 km) w ulicach Mszczonowska-Biała, Zamkowa Wola-Opoczyńska, Południowa, Lenartowicza, Gąsiorowskiego, Warszawska, Łowicka,
 • przebudowę odcinków sieci wodociągowej (o łącznej długości ok. 2 km) w ulicach Aleksandrówka, Południowa, Zamkowa Wola, Kolejowa,
 • renowację odcinków sieci wodociągowej (o łącznej długości ok. 5 km) w ulicach Fawornej, Słowackiego do Łowickiej, Niepodległości, Ks Skorupki, Zatylnej, Pl. Józefa Piłsudskiego, Miłej, Reymonta, Konstytucji 3-go Maja, Krakowskiej, Polnej, Południowej, Wodnej, Jerozolimskiej, Wyszyńskiego i Plac Wolności, Kilińskiego.


Poza robotami budowlanymi dla potrzeb realizacji projektu uwzględniono usługi w zakresie: opracowania dokumentacji technicznych, przetargowych, koncepcji, aktualizacji studium wykonalności, pełnienia nadzoru nad robotami, pomocy technicznej dla JRP, działań związanych z promocją i informacją.

{jsmallfib[jrp_zakres]}

Unia Europejska, Rawik