Finansowanie Projektu

Poprawiono: poniedziałek, 11, marzec 2013 08:55

Plan finansowania projektu

W wyniku przeprowadzonych analiz określona została optymalna struktura finansowania inwestycji, przedstawiona na poniższym wykresie.Przewidywany koszt realizacji projektu wyniesie 68 051 065 zł netto, natomiast całkowity koszt realizacji (łącznie z VAT ) wyniesie 82 345 200 zł.

W kosztach całkowitych nie uwzględniono podatku VAT, gdyż podatek ten zostanie odzyskany przez beneficjenta w trakcie roku obrotowego i nie będzie on stanowił kosztu inwestycyjnego.

Inwestycja finansowana będzie z następujących źródeł: