16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Finansowanie Projektu

Plan finansowania projektu

W wyniku przeprowadzonych analiz określona została optymalna struktura finansowania inwestycji, przedstawiona na poniższym wykresie.Przewidywany koszt realizacji projektu wyniesie 68 051 065 zł netto, natomiast całkowity koszt realizacji (łącznie z VAT ) wyniesie 82 345 200 zł.

W kosztach całkowitych nie uwzględniono podatku VAT, gdyż podatek ten zostanie odzyskany przez beneficjenta w trakcie roku obrotowego i nie będzie on stanowił kosztu inwestycyjnego.

Inwestycja finansowana będzie z następujących źródeł:

  • środków z budżetu Gminy Miasto Rawa Mazowiecka w kwocie 7 768 989 zł
  • środków własnych Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w łącznej kwocie 20 659 343,40 zł, w tym ze środków pożyczki udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 20 404 239 zł,
  • dotacji z Funduszu Spójności w wysokości 39 622 732,60 .

Unia Europejska, Rawik