16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Edukacja ekologiczna – stan na dzień 31.10.2016 r.

27 października 2016 r. w nagrodę za udział w konkursie ekologicznym dzieci z rawskich szkół wyjechały do Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowe.
W związku z realizacją przez Spółkę „RAWiK” Unijnego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, który bezpośrednio przyczyni się do ochrony środowiska,  a pośrednio do ochrony życia samych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, Spółka po raz kolejny zorganizowała za pośrednictwem szkół podstawowych, konkurs ekologiczny.


Konkurs był skierowany do uczniów wszystkich Szkół Podstawowych z terenu Rawy Mazowieckiej. Dla ponad 40 dzieci, które wzięły udział w konkursie pt. „Nie wrzucaj śmieci do naszej sieci” zorganizowanym przez Spółkę Rawskie Wodociągi i Kanalizacja czekała nagroda w postaci wycieczki do Rogowa. Miejscem docelowym wycieczki było Muzeum Lasu i Drewna w którym dzieci w aktywny sposób uczestniczyły w zajęciach przyrodniczo-leśnych zastępując tym samym tradycyjne zwiedzanie muzeum z przewodnikiem. Uczniowie otrzymali karty z pytaniami dostosowanymi do ich wieku, a odpowiedzi szukali samodzielnie na ekspozycjach muzealnych. Pod koniec zajęć prowadzący omówił zagadnienia poruszane w kartach i podsumował spotkanie. Zajęcia bardzo zaabsorbowały dzieci,  ponieważ każde dziecko z zaciekawieniem oglądało i czytało objaśnienia do ekspozycji muzealnych, szukając w ten sposób odpowiedzi znajdujących się w kartach pracy.


Zarząd Spółki kładzie szczególny nacisk na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży. Jak mówi Prezes Zarządu – Pan Sebastian Gromek, aktywna umiejętność poprawnego korzystania z naszej sieci wodno-kanalizacyjnej przez mieszkańców jest fundamentalnym elementem ekologii. Wprowadzenie tej umiejętności jako nawyku u źródła ich powstawania jest możliwe tylko wtedy, gdy edukacja w tym zakresie i uświadomienie tej potrzeby zacznie się już w wieku szkolnym. Niestety często okazuje się, iż większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z powagi tego problemu, nie każdy też wie, jak postępować, aby włączyć się i uczestniczyć w systemie zarządzania odpadami w taki sposób aby nie zaśmiecać otoczenia i nie zapychać rur kanalizacyjnych, a tym samym środowiska naturalnego.

 

Unia Europejska, Rawik