16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Aktualności - stan na dzień 04.01.2017 r.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Rawy, gdzie została wybudowana i już funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna do przyłączania swoich posesji do sieci.

Od czerwca 2016 r. trwały roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolnej, Asnyka, Zapolskiej. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi – przykanalikami o łącznej długości ponad 600m oraz sieć wodociągową wraz z odejściami bocznymi o łącznej długości ponad 500m. Dzięki uzbrojeniu terenu w nową infrastrukturę techniczną 31 nieruchomości uzyskało możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a 25 do sieci wodociągowej.

 

Niemalże równolegle zrealizowano drugą inwestycję, tj. budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta i Jeziorańskiego. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 1000 mb wraz z odejściami bocznymi, co daje możliwość podłączenia kolejnych 36 posesji. Obydwie inwestycje zostały zakończone i oddane do eksploatacji pod koniec IV kwartału 2016 r.

Dlatego gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców zamieszkałych w rejonie ulic, gdzie została wybudowana i już funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna, do skorzystania z możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci i wspólnego działania na rzecz ochrony środowiska naszego miasta Rawa Mazowiecka.

Unia Europejska, Rawik