16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Budowa kanalizacji sanitarnej zakończona

We wrześniu 2015 r. została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej za ponad 900 tys. zł w ulicach Opoczyńskiej i Paska w Rawie Mazowieckiej. W ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny o długości 1035,74 m z rur PCV o średnicy Dn 250 mm. Dzięki temu 47 posesji uzyskało możliwość podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

 W listopadzie 2015 r. będzie oddana do eksploatacji budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiego, ul. Reymonta i ul. Krzywe Koło w Rawie Mazowieckiej.

 

Od sierpnia br. Wykonawca – Konsorcjum: Lider - Instalatorstwo sanitarne i C.O. Wodociągi, Kanalizacja -Tadeusz Sowik i Partner - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych SOWIK - Łukasz Sowik z Rawy Mazowieckiej prowadził roboty budowlane w zakresie: budowy sieci wodociągowej wraz z fragmentami przyłączy w ul. Jeziorańskiego, na odcinku od ul. Reymonta do końca ulicy - długość całkowita sieci wynosi 237,73 m oraz budowy sieci wodociągowej wraz z fragmentami przyłączy w ul. Reymonta w rejonie ul. Jeziorańskiego w kierunku zachodnim - długość całkowita sieci wynosi 760,81 m.

W tym samym czasie wskazany Wykonawca prowadził równolegle roboty budowlane w zakresie: budowy sieci wodociągowej w ul. Krzywe Koło na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej o długości 159,57 m wraz z przebudową fragmentów przyłączy wodociągowych.

Na chwilę obecną Wykonawca zakończył zakres rzeczowy inwestycji wraz z odtworzeniem jezdni z podbudową w miejscu wykopu pod wodociąg oraz odtworzył jezdnię (na całej szerokości warstwa ścieralna, odtworzenie nawierzchni zjazdów i chodników).

W listopadzie br. są zaplanowane odbiory końcowe wykonanych odcinków sieci, po czym nowo wybudowany wodociąg zostanie przekazany do eksploatacji. Inwestycja została sfinansowana ze środków własnych Spółki RAWiK w kwocie ponad 400 tys. z czego 85% wydatkowanej kwoty, Spółka zamierza zrefundować ze środków dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 

Unia Europejska, Rawik