16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Bądźcie ekologiczni i przyłączcie się do miejskiej kanalizacji!

Do końca 2015 r. Polska zobowiązała się wypełnić Unijną Dyrektywę (91/271/EWG) dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Nakazuje ona min. znacznie ograniczyć odprowadzanie związków azotu i fosforu do wód. Niespełnienie jej zapisów zagraża poważnymi karami finansowymi dla samorządów, a w konsekwencji także podwyżkami opłat dla mieszkańców, którzy nie zrealizowali ww. wymogu.

Tak więc istnieje obowiązek, aby wszystkie nieruchomości bytowe na obszarze Aglomeracji Rawa Mazowiecka (tj. Rawa Mazowiecka, Konopnica i Żydomice) zostały do końca 2015 r. przyłączone do sieci kanalizacyjnej. Kierując się ustawowym obowiązkiem podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej zachęcamy mieszkańców do podjęcia stosownych działań. Mając na uwadze ochronę środowiska, informujemy że będziemy monitorować sposób odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości oraz likwidację szamb, tak aby wymóg został zrealizowany do końca br.

 

Przypominamy że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki na nieczystości ciekłe (szamba) mogą być stosowane tylko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłączenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku wyposażania nieruchomości w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) właściciel  nieruchomości musi dbać, by nie dochodziło do przepełniania zbiornika, przenikania nieczystości do gleby, wód czy kanalizacji deszczowej. Stąd oprócz konieczności regularnego opróżniania szamba, na właścicielu nieruchomości ciążą kolejne obowiązki: musi mieć zawartą umowę z wybranym przez siebie podmiotem uprawnionym do świadczenia na terenie Aglomeracji Rawa Mazowiecka , usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przechowywać za okres ostatniego roku dowodów zapłaty za te usługi, w celu ich okazywania osobom upoważnionym podczas kontroli.

Zgodnie z zapisami ww. Dyrektywy, wszystkie czynnie działające na obszarze Aglomeracji przydomowe oczyszczalnie ścieków po 1 stycznia 2016 r. muszą spełniać wymóg podwyższonej redukcji substancji biogennych zawartych w ściekach (tj. związków azotu i fosforu powyżej 90%). Dlatego też prosimy o sprawdzenie, czy Państwa instalacja spełnia powyższe wymogi i zapewnia ten sam poziom ochrony środowiska co zbiorcze systemy kanalizacyjne. Jeżeli tak nie jest, należy podjąć optymalne rozwiązania w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z wymagań dyrektywy tj. poprawić parametry jakościowe ścieków bytowych poprzez modernizację przydomowych oczyszczalni ścieków lub przyłączyć posesje do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:e.mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; tel. 46 814 21 76.

Unia Europejska, Rawik