16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja została wyróżniona w XIX Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2014

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2014, wyróżniających się ze względu na zastosowaną technologię modernizacji oraz osiągnięte efekty.

Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym prace Komisji konkursowej było w dniu 27.08.2014 r. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień, które odbyło się z udziałem przedstawicieli ministerstw i instytucji państwowych w Sali Kolumnowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Tytuł „Modernizacja Roku 2014” i Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2014” wręczono w 13 kategoriach. W XIX Edycji Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2014” zgłosiło się 762 inwestycje. O najwyższe laury ubiegały się 62 obiekty Finałowe (w tym „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.”). Konkursowi towarzyszyło również internetowe głosowanie „Plebiscyt MR 2014”, w którym oddało swoje głosy i polubiło wybrane przez siebie realizacje 32 tyś osób. W internetowym Plebiscycie Spółka „RAWiK” w kategorii „Ochrona Środowiska” zajęła I miejsce (dziękujemy serdecznie wszystkim za oddanie swojego głosu i polubienie miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach gmina Rawa Mazowiecka).

 

Jury konkursowe w trakcie oceny brało przede wszystkim pod uwagę: poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych, funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów i budowli, nowoczesność i efektywność stosowanej technologii, jakość stosowanych materiałów (trwałość, estetyka), uzyskane efekty ekologiczne.

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja została wyróżniona w kategorii „Ochrony Środowiska”, otrzymując: Nagrodę Specjalną Głównego Inspektora Ochrony Środowiska za modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach dla miasta Rawa Mazowiecka, otrzymała również bezpłatne promocje na łamach prasy i w internecie. Słowa uznania i gratulacje dla Prezesa Spółki – Pana Sebastiana Gromka przekazał Pan Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska.Uroczystości towarzyszył przepiękny koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele licznych ministerstw i organów administracji państwowej. Nagrody wręczali: Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pani Ewa Dudek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Pan Jerzy Kuliński Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pan Jacek Szer Zastępca Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pan Krzysztof Kosiński Dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan prof. Janusz Rymsza Zastępca Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Pan Janusz Wesołowski W-ce Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Pan Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Rudolf Borusiewicz Dyrektor Związku Powiatów Polskich, Pan Zbigniew Bachman Prezes Fundacji Wszechnicy Budowlanej, Pan Paweł Babij Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa.
Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego przyznało po raz kolejny Nagrodę im. prof. Wiktora Zina, którą wręczył Pan Piotr Kubańda W-ce Prezes SONDzM, Miejski Konserwator Zabytków Bielska-Białej. Swoją nagrodę wręczyły również instytucje i wydawnictwa sprawujące patronat medialny nad Konkursem m.in.: Rom-Dom, Magazyn Autostrady, Magazyn Mosty, Las Polski, Profile, Materiały Budowlane, Polish Market.

 

{jsmallfib[2015_nagroda]}

Unia Europejska, Rawik