16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

Rawskie Wodociągi zgłosiły do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2014” zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Żydomicach

Miło nam poinformować, że Spółka „RAWiK” zgłosiła zmodernizowane obiekty oczyszczalni ścieków do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2014”. Prawo udziału w konkursie przysługuje każdemu z uczestników procesu modernizacji – inwestorowi, wykonawcy i projektantowi. Każdy z nich może zgłosić obiekt samodzielnie lub może to być zgłoszenie wspólne.


Ranga konkursu jest na tyle ważna, że patronat nad nim sprawują prestiżowe instytucje publiczne: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Związek Miast Polskich.
Spółka „RAWiK” dzięki takiemu uczestnictwu ma niepowtarzalną okazję, aby pochwalić się swoim wkładem w rozwój miasta nie tylko wśród społeczności lokalnej, ale i wypromować naszą modernizację na tle innych modernizacji w kraju. Pokazać jak korzystnie zmienia się nasze lokalne otoczenie, wzrasta troska o ochronę środowiska, a co za tym idzie zdrowie i życie mieszkańców Rawy.

Unia Europejska, Rawik