16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków

stan na dzień

Aktualności - stan na dzień 18.04.2017 r.

Jak wynika z uzgodnionych planów rozwoju, ponad 10 mln zł zostało przeznaczone z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną pt. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”.

Czytaj więcej...

Aktualności - stan na dzień 04.01.2017 r.

Gorąco zachęcamy wszystkich mieszkańców Rawy, gdzie została wybudowana i już funkcjonuje sieć wodno-kanalizacyjna do przyłączania swoich posesji do sieci.

Od czerwca 2016 r. trwały roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla terenu osiedla mieszkaniowego w rejonie ulic: Dolnej, Asnyka, Zapolskiej. W ramach zadania wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami bocznymi – przykanalikami o łącznej długości ponad 600m oraz sieć wodociągową wraz z odejściami bocznymi o łącznej długości ponad 500m. Dzięki uzbrojeniu terenu w nową infrastrukturę techniczną 31 nieruchomości uzyskało możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej, a 25 do sieci wodociągowej.

Czytaj więcej...

Edukacja ekologiczna – stan na dzień 31.10.2016 r.

27 października 2016 r. w nagrodę za udział w konkursie ekologicznym dzieci z rawskich szkół wyjechały do Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Rogowe.
W związku z realizacją przez Spółkę „RAWiK” Unijnego Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza II”, który bezpośrednio przyczyni się do ochrony środowiska,  a pośrednio do ochrony życia samych mieszkańców Rawy Mazowieckiej, Spółka po raz kolejny zorganizowała za pośrednictwem szkół podstawowych, konkurs ekologiczny.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 24.11.2016 r.

Porozumienie Międzygminne
W dniu 24 listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka zostało zawarte Porozumienie Międzygminne w sprawie wzajemnego powierzania przez Gminę Rawa Mazowiecka i Miasto Rawa Mazowiecka zadań w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Strony Porozumienia Międzygminnego są jednostkami samorządu terytorialnego, na których obszarze prowadzą działalność wodociągowo-kanalizacyjną: Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zwana dalej „RAWiK”, której jedynym udziałowcem jest Miasto Rawa Mazowiecka i Gminny Zakład d/s Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej zwany dalej „GZEWiK”, zakład budżetowy Gminy Rawa Mazowiecka.

Czytaj więcej...

Budowa kanalizacji sanitarnej zakończona

We wrześniu 2015 r. została zakończona budowa kanalizacji sanitarnej za ponad 900 tys. zł w ulicach Opoczyńskiej i Paska w Rawie Mazowieckiej. W ramach inwestycji wybudowano kanał sanitarny o długości 1035,74 m z rur PCV o średnicy Dn 250 mm. Dzięki temu 47 posesji uzyskało możliwość podłączenia do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

 W listopadzie 2015 r. będzie oddana do eksploatacji budowa sieci wodociągowej w ul. Jeziorańskiego, ul. Reymonta i ul. Krzywe Koło w Rawie Mazowieckiej.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik