16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Bądźcie ekologiczni i przyłączcie się do miejskiej kanalizacji!

Do końca 2015 r. Polska zobowiązała się wypełnić Unijną Dyrektywę (91/271/EWG) dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych. Nakazuje ona min. znacznie ograniczyć odprowadzanie związków azotu i fosforu do wód. Niespełnienie jej zapisów zagraża poważnymi karami finansowymi dla samorządów, a w konsekwencji także podwyżkami opłat dla mieszkańców, którzy nie zrealizowali ww. wymogu.

Tak więc istnieje obowiązek, aby wszystkie nieruchomości bytowe na obszarze Aglomeracji Rawa Mazowiecka (tj. Rawa Mazowiecka, Konopnica i Żydomice) zostały do końca 2015 r. przyłączone do sieci kanalizacyjnej. Kierując się ustawowym obowiązkiem podłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej zachęcamy mieszkańców do podjęcia stosownych działań. Mając na uwadze ochronę środowiska, informujemy że będziemy monitorować sposób odprowadzania ścieków z poszczególnych nieruchomości oraz likwidację szamb, tak aby wymóg został zrealizowany do końca br.

Czytaj więcej...

Spółka Rawskie Wodociągi i Kanalizacja została wyróżniona w XIX Ogólnopolskim Konkursie Modernizacja Roku 2014

Celem Konkursu było wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w roku 2014, wyróżniających się ze względu na zastosowaną technologię modernizacji oraz osiągnięte efekty.

Spektakularnym wydarzeniem podsumowującym prace Komisji konkursowej było w dniu 27.08.2014 r. ogłoszenie wyników i wręczenie nagród i wyróżnień, które odbyło się z udziałem przedstawicieli ministerstw i instytucji państwowych w Sali Kolumnowej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Tytuł „Modernizacja Roku 2014” i Wyróżnienie „Modernizacja Roku 2014” wręczono w 13 kategoriach. W XIX Edycji Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2014” zgłosiło się 762 inwestycje. O najwyższe laury ubiegały się 62 obiekty Finałowe (w tym „Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp z o.o.”). Konkursowi towarzyszyło również internetowe głosowanie „Plebiscyt MR 2014”, w którym oddało swoje głosy i polubiło wybrane przez siebie realizacje 32 tyś osób. W internetowym Plebiscycie Spółka „RAWiK” w kategorii „Ochrona Środowiska” zajęła I miejsce (dziękujemy serdecznie wszystkim za oddanie swojego głosu i polubienie miejskiej oczyszczalni ścieków w Żydomicach gmina Rawa Mazowiecka).

Czytaj więcej...

Oddaj swój Głos w plebiscycie „Modernizacja Roku 2014”

Aby zaistnieć na ogólnopolskiej arenie, jak również zostać docenionym przez lokalną społeczność, Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. po raz drugi bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2014”. Jest to organizowany od 19 lat Konkurs doceniający różnorodne modernizacje na terenie całego kraju.

 

Czytaj więcej...

Rawskie Wodociągi zgłosiły do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja roku 2014” zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków w Żydomicach

Miło nam poinformować, że Spółka „RAWiK” zgłosiła zmodernizowane obiekty oczyszczalni ścieków do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2014”. Prawo udziału w konkursie przysługuje każdemu z uczestników procesu modernizacji – inwestorowi, wykonawcy i projektantowi. Każdy z nich może zgłosić obiekt samodzielnie lub może to być zgłoszenie wspólne.

Czytaj więcej...

Biogaz powstały w wyniku oczyszczania ścieków będzie zagospodarowany

W związku z wysokim zapotrzebowaniem  własnym obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków na energię cieplną jak i elektryczną, Spółka „RAWiK” jeszcze w tym roku planuje przedsięwziąć działania w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji. Jest to możliwe poprzez zastosowanie instalacji energetycznego zagospodarowania biogazu powstającego w procesie fermentacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Żydomicach.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik