16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Aktualności stan na dzień 26.10.2012 r.


W kolejnych ulicach miasta trwają roboty ziemne dotyczące budowy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w ramach unijnego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 30.08.2012r.

W Rawie Mazowieckiej w dalszym ciągu trwają roboty ziemne wynikające z realizacji inwestycji wodno-ściekowej prowadzonej przez Spółkę „RAWiK”, Jak pamiętamy wykonawcą zadania jest firma Molewski Sp. z o.o. z Chodecza.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 04.07.2012 r.

Rusza budowa sieci w kolejnych ulicach

Z uwagi na trwające roboty budowlane wykonywane przez Wykonawcę – Firmę „Molewski” w chwili obecnej mogą wystąpić utrudnienia w ruchu w ulicach: Południowej, Miłej, Reymonta, Konstytucji 3 –go Maja, Jerozolimskiej, Wodnej, Mszczonowskiej, Tomaszowskiej, Niepodległości, Zatylnej oraz Księże Domki i 1-go Maja. W miesiącu sierpniu br. Wykonawca planuje kontynuować w/w roboty
i rozpocząć kolejne w ulicach: Wyszyńskiego, Pl. Wolności i Juliusza Słowackiego.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 04.06.2012 r.

W dniu 29.05.2012 r. Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. zawarły umowę z wyłonionym w ramach przetargu nieograniczonego Wykonawcą - firmą Grontmij Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na Opracowanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na realizację robót budowlanych dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka” realizowanego w ramach projektu pn.”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I”, w tym przeprowadzenie inwentaryzacji z natury celem ustalenia rzeczywistego stanu składników majątku na terenie placu budowy w związku z niezakończonymi robotami budowlanymi. Umowa została zawarta w związku z wypowiedzeniem przez „RAWiK” Sp. z o.o. umowy wykonawcy robót – K.T.S Elpom S.A.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 30.04.2012 r.

Unijny Projekt realizowany przez Spółkę „RAWiK” pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” o wartości 68 mln PLN netto z dofinansowaniem w kwocie 39,6 mln PLN z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, oprócz modernizacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Żydomice obejmuje również Modernizację i rozbudowę systemu odprowadzania ścieków komunalnych – budowę i renowację kanalizacji sanitarnej oraz budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę – Etap II.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik