16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Aktualności stan na dzień 15.05.2013 r.

W okresie bieżącym Wykonawca kontraktu sieciowego prowadzi roboty montażowe w ulicach: Aleksandrówka, wzdłuż rzeki Rylki, Łowickiej, Fawornej, Pl. Wolności, Słowackiego, Armii Krajowej, Polnej, Krakowskiej i Mszczonowska-Biała.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 15.04.2013 r.

W okresie bieżącym Wykonawca kontraktu sieciowego prowadzi roboty montażowe w ulicach: Aleksandrówka, wzdłuż rzeki Rylki, Łowickiej, Fawornej, Pl. Wolności, Kolejowej, Zamkowa Wola – Opoczyńska, Słowackiego, Armii Krajowej, Polnej, Mickiewicza, Miodowej, Willowej, Krakowskiej i Jeżowskiej.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 15.03.2013 r.

Wykonawca Kontraktu sieciowego po okresie zimowym wznowił roboty związane z remontem przepompowni głównej PG – 1(S) przy ul. Jerozolimskiej.

Czytaj więcej...

Informacja prasowa stan na dzień 21.02.2013 r

Zaawansowanie robót wodno-kanalizacyjnych

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 05.11.2012 r.

W dniu 26.09.2012 r. zostało udzielone zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację I etapu robót dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków. Po jego rozstrzygnięciu w dniu 31.10.2012 r. została zawarta umowa na roboty pn. „Dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q = 7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka – etap I”. z wyłonionym w ramach przetargu Wykonawcą - konsorcjum firm: „Molewski” Sp. z o.o. z Chodecza oraz Partner Konsorcjum – HUSAR B.I. Sp. z o.o. z Włocławka.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik