16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Aktualności stan na dzień 30.08.2013 r.

W dniu 28 sierpnia 2013 r. zakończył się pierwszy etap robót modernizacyjnych na oczyszczalni ścieków w Żydomicach. Wykonawca w ramach kontraktu realizował zadanie przez 280 dni od daty rozpoczęcia.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 14.08.2013 r.

W dniu 28.08.2013 r. ma zakończyć się kontrakt dla I etapu robót na modernizowanej oczyszczalni ścieków w Żydomicach.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 15.07.213 r.

Sieci:

Wykonawca kontraktu sieciowego zakończył prace montażowe (bez odtworzeń) na odcinkach:

-Budowa podczyszczalni wód deszczowych do wylotu do rzeki Rylki,

-Budowa kanalizacji sanitarnej – Rurociąg tłoczny wzdłuż rz. Rylki,

-Budową i przebudową kanalizacji deszczowej –ul. Słowackiego;

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 15.06.2013 r.

Aktualności stan na dzień 15.06.2013 r.

Inwestycja sieciowa pochłonęła już ponad 12 mln zł. Co stanowi ponad 50% założonego budżetu. W dalszym ciągu trwają roboty montażowe na wielu odcinkach ulic. Dużą uciążliwością są silne opady deszczu, które powodują częste przerywanie robót i znacząco utrudniają komfort wykonywania prac ziemnych. Mimo niesprzyjające aury wykonanie rzeczowe na kontrakcie wynosi 80%.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień: 17.05.2013 r.

W dniu 08.04.2013 r. zostało wszczęte zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na realizację II etapu robót dotyczących modernizacji oczyszczalni ścieków.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik