16 Stycznia 2019    |    Imieniny obchodzą: Marceli, Włodzimierz, Bernard

Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

BĄDŹ EKOLOGICZNY!


PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNE
DLA MIESZKAŃCÓW

Podłącz się
w ramach projektu!

Telefony awaryjne

 Zgłoszenia awarii sieciowych

SUW Kolejowa:

46 814 36 33

Pogotowie WOD-KAN:

601 395 677


Awarie instalacji wewnętrznych należy zgłaszać administracji budynków
rawik.pl > 

stan na dzień

Przyłącz się do nowej ekologicznej kanalizacji.

Rosnącym zainteresowaniem mieszkańców cieszy się uproszczona procedura przyłączania do sieci kanalizacji sanitarnej uruchomiona przez Spółkę ,,RAWiK’’: Według danych z maja 2014 r. około 100 nieruchomości zabudowanych do tej pory wybudowało przyłącza kanalizacyjne do swoich posesji co stanowi ponad 365 osób, które uzyskały możliwość podłączenia.

Czytaj więcej...

Wartość dofinansowania do Projektu uległa zwiększeniu

Dzięki wprowadzonym zmianom, jakie zaszły w prawodawstwie Funduszy Europejskich, zespół ds. inwestycji (Jednostka Realizująca Projekt) zaktualizował model finansowy do Projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I” i zawnioskował poprzez WFOŚiGW w Łodzi do Ministerstwa Środowiska o zwiększenie kwoty przyznanej dotacji do Projektu. W odpowiedzi na wniosek, Ministerstwo udzieliło zgody na zwiększenie wartość dofinansowania Projektu o ponad 5 000 000 zł. Takie działanie spowoduje oszczędności w budżecie, dzięki którym Spółka „RAWiK” uruchomi kolejne inwestycje.

Czytaj więcej...

Wykonanie podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi uruchomił na lata 2014 - 2015 program umożliwiający dofinansowanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej.

Czytaj więcej...

Termin zakończenia II etapu modernizacji oczyszczalni ścieków został wydłużony o kolejne 100 dni.

W dniu 03.02.2014 r. Rawskie Wodociągi zawarły aneks terminowy z Wykonawcą II etapu robót (Konsorcjum firm w składzie: 1. Lider – Molewski Sp. z o.o.; 2. Partner – P.W.HYDROBUD Sp. z o.o.) na dokończenie rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków o przepustowości Q=7000 m3/d dla miasta Rawa Mazowiecka.

Czytaj więcej...

Aktualności stan na dzień 19.12.2013 r.

Jak pamiętamy z datą 20.10.2013 r. został zakończony kontrakt sieciowy w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji infrastruktury sieciowej. Zadanie zostało zakończone zgodnie z planem. Zakres projektu z Funduszu Spójności pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Rawa Mazowiecka – Faza I objął modernizację i rozbudowę 10 km sieci kanalizacji sanitarnej, 4 km kanalizacji deszczowej oraz 8 km sieci wodociągowej na terenie Rawy Mazowieckiej oraz modernizację oczyszczalni ścieków dla aglomeracji zlokalizowanej w Żydomicac.

Czytaj więcej...

Unia Europejska, Rawik